Aktuálne dianie 30. august 2020

Po páde omietky začali so sanačnými prácami


Hlavné mesto začalo na Jurigovom námestí v Karlovej Vsi sanačné práce. Generálny Investor Bratislavy (GIB) a Komunálny podnik odstraňovali havarijný stav zábradlia a nahradili ho dočasným oplotením.
Magistrát sa rozhodol doplniť chýbajúce výplne zábradlí na schodiskách a komunikáciách. Impulzom bol pád omietky začiatkom augusta. Hlavné mesto chce potom začať v spolupráci s Katedrou betónových konštrukcií
a mostov Stavebnej fakulty STU pripravovať diagnostiku porúch.

Súčasťou bude projekt sanácie všetkých nosných konštrukcií. „Súbežne GIB zabezpečí opravy v priestoroch námestia, ktorými sa zvýši bezpečnosť a zlepší komfort chodcov. Na prelome rokov plánuje Hlavné
Mesto SR Bratislava prostredníctvom Metropolitného inštitútu Bratislavy vypísať architektonickú súťaž,“ informovala v stanovisku hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

(text a foto MČ Karlova Ves)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter