Aktuálne dianie 14. júl 2019

Petržalská samospráva chce mať od bytových domov náhradné kľúče, či čipy - kvôli informovaniu


Bratislavská Petržalka by chcela zlepšiť komunikáciu so svojimi obyvateľmi, ale tiež doručovanie všetkých potrebných informácií.

Týka sa to napríklad rôznych typov volieb či iných oznamov, s čím mal mať miestny úrad v poslednom období značné problémy.

Na správcov bytových domov sa aj preto pred niekoľkými dňami obrátil so žiadosťou o poskytnutie kľúčov či čipových kľúčov od vchodov.

"Dôvodov je viacero. Hlavným dôvodom je zabezpečenie zákonných povinností doručiť obyvateľom všetky potrebné informácie.

V zahraničí je úplne bežné, že ak má samospráva zo zákona povinnosť doručiť niektoré materiály do schránok obyvateľov,

má k nim aj prístup," uviedol pre TASR Radovan Choleva, vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Mnohým správcom či samotným obyvateľom sa to však nepozdáva, za jednoduchšie

a lepšie riešenie považujú klasické zazvonenie na vchodový zvonček.

V prípade odovzdania kópií kľúčov vyjadrili obavy napríklad z ich možného zneužitia, ak by sa kľúč dostal do nesprávnych rúk.

Odborník na samosprávu a zároveň hovorca ZMOS-u Michal Kaliňák na jednej strane rozumie tomu,

že mestská časť chce zlepšiť komunikáciu s občanmi, na druhej strane však vidí riešenie skôr v súčinnej spolupráci zainteresovaných strán, nie však v odovzdávaní kľúčov.

"Tlačivá k voľbám, poplatkom či daniam sú len sezónne veci," poznamenal Kaliňák.

Miestny úrad podotýka, že žiadosti nemusia správcovia podľa zákona vyhovieť.

"Aj v samotnom texte sa píše, že 'v prípade, ak sa rozhodnete...', takže je jasné, že to bola žiadosť samosprávy,

ktorej správcovia bytových domov môžu, ale aj nemusia vyhovieť. Zamestnancom samosprávy by to však uľahčilo prácu," doplnil Choleva.

Na otázku, ako by sa v prípade odovzdania kópií kľúčov postupovalo,

či by úrad vydával doklad o ich prevzatí a ako by bolo garantované nezneužitie kľúčov nepovolenou osobou,

povedal, že by sa postupovalo rovnakým spôsobom, ako napríklad v prípade Slovenskej pošty, ktorá má prístup ku všetkým vchodom.

Miestny úrad zároveň správcov bytových domov požiadal o informácie o počte domácností a počte osôb v nich.

Dôvodom je mať prehľad o počte obyvateľov reálne bývajúcich v nehnuteľnostiach v Petržalke.

(TASR)
Foto ilustr./Archív Br. kuriér
3 komentáre
ODPOVEDAŤ VieraCerise | 15. 7. 2019, 13:50

v žiadnom prípade !

ODPOVEDAŤ Ľubo | 15. 7. 2019, 08:12

Nezmysel, že Pošta má od všetkých domov kľúče aj argument, že treba doručovať dokumentáciu je nezmysel. Prevážna časť vlastníkov domov umiestnila poštové schránky na vstupy do domov tak, aby umožnili doručovateľom vhadzovať poštu bez prístupu do domu a kľúče poštovým doručovateľom odobrala, nakoľko ich neustála zmena vytvárala podmienky pre straty a zneužívanie čipov. Je možné konštatovať, že toto opatrenie splnilo svoj účel. Kľúče teraz vlastnia iba vlastníci bytov a nebytových priestorov. Vydanie kľúčov iným osobám je v rozpore so zákonom.

ODPOVEDAŤ Čajági 0771 | 14. 7. 2019, 21:49

Úradná pošta musí ísť cez posštu. O reklamy nie je záujem. Neexistuje dôvod na dávanie dek kĺúčov miestnej/ a ani inej/ správe. Podĺa zákona o bytových domoch, majú spravcovia vedomosť len o nahlásených obyvateĺov majiteĺmi. / od zrušenia osobomesiacov a povinnosti samospráv.../ ide len o hausnumerá, nereálne čísla.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter