Aktuálne dianie 8. júl 2019

Petržalka: Za stagnáciu kosenia môže upršané májové počasie. Ružinov bude možno kosiť päťkrát


(Bratislavský kuriér/Petržalka, Ružinov, Staré Mesto, Bratislava, rl) - Petržalská samospráva tvrdí, že za stagnovanie kosby,

ktorá je momentálne celoslovenským problémom, môže daždivé májové počasie.

Bratislavský kuriér sa pýtal štyroch mestských častí (Petržalka, Nové Mesto, Ružinov a Staré Mesto)

a hlavného mesta, na kosenie aj v súvislosti s masívnou diskusiou na túto tému na sociálnych sieťach.

Pýtali sme sa ako túto sezónu kosia v jednotlivej MČ, kto to má na starosti a či sa kosia všetky im zverené trávnaté plochy a ako často?

Zaujímali sme sa aj o podnety a pripomienky od obyvateľov a ako na ne MČ reaguje?

„Ako vnímate požiadavky niektorých na nekosenie kvôli vlahe a iným dôvodom? Ako (nekosenie) vnímajú alergici a psičkári“?

PETRŽALKA

Petržalský miestny úrad reagoval na naše otázky promtne a pripomína, že tohtoročný máj bol mimoriadne daždivým mesiacom,

historicky najdaždivejším od r. 1982. „Padlo trojnásobné množstvo zrážok, čo malo okrem iného za následok,

že viac ako tretinu pracovných dní nemohli pracovníci Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka

a dodávateľské firmy kosiť,“ uviedla hovorkyňa Mária Halašková. Ako ďalej uviedla,

petržalská samospráva bola nútená nasadiť pracovníkov aj cez víkendy, čo niektorým obyvateľom nevyhovuje.

Podľa nej treba brať do úvahy aj zaťaženosť strojov pri kosení vysokej trávy, o to viac keď sa snažia dohnať zameškané v letných horúčavách.

Obyvateľov každý pracovný deň informujú o tom, v ktorých lokalitách sa kosí prostredníctvom webovej mestskej časti.

„Pozemky, ktoré má na starosti Petržalka a ktoré sú jej zverené do správy, udržuje v čistote

a teda na nich aj vykonáva kosbu Mestská časť Petržalka. Na pozemkoch, ktoré nám nepatria,

vykonávajú údržbu ich vlastníci. Tí, ktorí svoje povinnosti zanedbávajú, sú mestskou časťou vyzývaní na nápravu.

Pri drvivej väčšine majiteľov sa nám nápravu zjednať podarilo.

V súčasnosti prebieha s Magistrátom hlavného mesta viacero rokovaní, ktorých výsledkom má byť definitívne vyjasnenie vzťahov

a povinností týkajúcich sa pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta a sú sporné,“ informovala.

Odvoz trávy podľa nej zabezpečuje Miestny podnik VPS a aj dodávatelia majú povinnosť pokosenú trávu do 24-48 hodín odviezť

a pokiaľ možno, kopy ani nevytvárať, ale hneď odvážať. Ako pripomína, nie každý pozemok však patrí alebo je zverený Mestskej časti Petržalka.

„Vítame, že nás na kopy trávy upozorňujú aj občania a my tak môžeme rýchlejšie konať a zjednať nápravu,“ konštatovala Halašková. 

Ako dodala, väčšina podnetov adresovaných mestskej časti je práve od alergikov a psičkárov.

„Vzhľadom na enormné množstvo pripomienok, ktoré občania zasielajú ku koseniu, sme momentálne zahltení.

Všetky pripomienky však postupne vybavujeme“.

RUŽINOV

Odpovedal nám už aj ružinovský miestny úrad prostredníctvom hovorkyne Tatiany Tóthovej.

Ako uviedla, v Ružinove je tento rok ukončená už druhá kosba. „Väčšinu rieši Ružinovský podnik VPS,

avšak vzhľadom na to, že mestská časť má v správe približne 160 hektárov zelených plôch a navyše v máji bolo až 22 daždivých dní,

kedy sa kosiť nedalo, využívali sme aj externé firmy“.

V minulosti sa podľa nej zvyklo kosiť 3-krát ročne, ale keďže klíma aj požiadavky sa menia, tento rok by to mohlo byť až 5-krát.

„Obyvatelia sa nám ozývali najmä v prvých júnových týždňoch, kedy po intenzívnych dažďoch a vďaka mimoriadne teplému počasiu vyrástla tráva veľmi rýchlo.

Dohnať výpadok 22 daždivých dní je však fyzicky mimoriadne komplikované, zároveň zohľadňujeme aj požiadavky obyvateľov nekosiť príliš skoro ráno,

večer a v nedeľu z rovnakých dôvodov kolegovia pracujú len do 13-tej.

Snažíme sa mať harmonogram kosenia nastavený tak, aby sa najviac frekventované zóny upravovali čo najskôr,“ uviedla Tóthová. 

Ako dodala, reakcie ľudí sú veľmi individuálne. „Rovnako, ako máme správy, kde sa píše o tom,

že alergiu zhoršuje vyššia tráva, máme rovnaký pomer tých, kde niektorí ľudia majú porovnateľné komplikácie pri pokosenej tráve,“.

Podľa nej výrazne stúpa počet ľudí, ktorí podporujú vytváranie rozsiahlejších lúčnych plôch

a aj tie sa postupne usiluje ružinovská samospráva zavádzať.

Na odpovede NM, čakáme.

STARÉ MESTO 

Podľa miestneho úradu SM, kosenie patrí medzi základnú starostlivosť o trávnaté plochy.

MČ má rozdelené trávnaté plochy do viacerých kvalitatívnych tried.

"Parky a parkovo upravované plochy, na ktorých máme vybudovanú aj závlahu kosíme v intervale cca každých 15 dní, vzhľadom k tomu,

že aj nastavenie frekvencie je závislé od počasia, objednávky vieme prispôsobiť momentálnemu stavu porastu.

V prípade, že by bola táto frekvencia nedostatočná, budeme kosiť vo frekvencií cca 10 dní,"

uvádza v stanovisko pre Br. kuriér hovorca Matej Števove. 

Kosenie na ďalších zverených pozemkoch robí podľa neho mestská časť pravidelne, v priemere raz za 20 dní.

"Samozrejme aj v tomto prípade sa prispôsobujeme  hlavne stavu porastu v lokalite".

Ako ďalej informoval, práce (kosenie) sú realizované spoločnosťou TSSM technické služby, ale aj externým dodávateľom,

ktorý vyšiel z verejného obstarávania t.j. spoločnosť AII, technické služby.

"V tomto roku boli už minimálne 1x pokosené všetky lokality. Druhé kosenie prispôsobujeme potrebe a stavu lokality. 

Nezaznamenali sme kritiku na postup a frekvenciu kosenia, viac podnetov od obyvateľov bolo v zmysle,

že by kosenie by malo byť intenzívnejšie napr. v Medickej záhrade," uviedol M.Števove.

Staromestská samospráva podľa neho vníma debatu vo verejnom priestore a na sociálnych sieťach - kosenie je nastavované po obhliadke územia.

"Konkrétne v mestskej časti kritika od alergikov nebola, zaznamenali sme podnety na nepokosené lokality, ktoré nie sú v správe mestskej časti

- súkromné pozemky, pozemky magistrátu hl. m. mesta".

Ako ďalej uviedol, nekosené lokality spôsobujú alergikom (aj psíčkarom) vážne problémy,

absolútnym nekosením dosiahneme nežiadúci efekt zaburinenia pozemkov a takmer všetky buriny sú zároveň alergénmi.

"Preto k tejto problematike pristupujeme racionálne a maximálne zodpovedne - v týchto teplách nekosíme trávnaté plochy úplne nakrátko,

ale máme nastavené kosenie na vyšší porast - predchádza sa tým vysychaniu koreňovej sústavy trávnikov.

Čo sa týka podpory biodiverzity zvažujeme, že na niektorých (vhodných) trávnatých plochách založíme výsevom kvetnaté lúky," dodal hovorca SM.

HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA

"Hlavné mesto kosí svoje pozemky 5 – 7-krát ročne," uviedol hovorca mesta Peter Bubla.

Jedno kolo kosenia trvá podľa neho približne 5 – 6 týždňov.

"Dôležitú úlohu pri tom, samozrejme, zohráva počasie.

S kosením pozemkov v priamej správe magistrátu sme začali posledný aprílový týždeň.

Prvé kolo kosenia bolo už skončené. Druhé kolo kosenie má byť ukončené do 6.7.2019, aktuálne sa kosí ešte v MČ Vrakuňa a v MČ Petržalka.

Vo zvyšných MČ je druhé kolo kosenia ukončené. Nasledovať bude ďalšie kolo," dodal.  

(rl)

Ilustr. Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter