Aktuálne dianie 23. jún 2020

Petržalka odpustí 47 podnikateľom dlh z nájmu


Bratislavská mestská časť Petržalka odpustí 47 podnikateľom, fyzickým i právnickým osobám v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu dlh z nájmu priestorov. Týka sa to nebytových priestorov, priestorov v objektoch základných škôl, Pavilónov detských ihrísk (PDI), Trhoviska Mlynarovičova a Kultúrnych zariadení Petržalky (KZP). Ide o sumu viac ako 18.478 eur. Rozhodli o tom v utorok petržalskí poslanci na rokovaní miestneho zastupiteľstva.
      Schválený materiál nadväzuje na dva materiály, ktoré riešilo zastupiteľstvo na dvoch posledných rokovaniach. Prvý sa týkal dosahu krízy na tento sektor, respektíve skupinu podnikateľov, druhý o príprave výzvy a kritérií pre podávanie žiadostí o odpustenie dlhu z nájmu, čím chce samospráva pomôcť podnikateľom.
      "Žiadosti boli predložené do majetkovej komisie, ktorá sa nimi dôsledne zaoberala. Každý má iný pohľad a subjektívny pocit, ale výstup na základe kritérií, ktoré boli schválené, je tento," poznamenal zástupca prednostu miestneho úradu Miroslav Štefánik. Výška odpustenej sumy z dlhu je 25 až 50 percent.
      Poslanecký zbor v súvislosti s koronakrízou zároveň schválil zmenu rozpočtu mestskej časti. Ďalšie rokovania sa očakávajú počas leta, rozpočet by sa mal na základe vývoja plnenia daňových príjmov meniť v septembri.
      V tejto fáze úpravy zmeny rozpočtu sa znižuje rozpočet o zhruba 1,5 milióna eur. Výdavky, teda bežné aj kapitálové (investičné), sa však znižujú "len" o pol milióna eur. Rozpočet sa kráti naprieč viacerými oddeleniami. Ostatok výpadku sa pokryje z vyššieho príjmu zo zvýšenia dani z nehnuteľností a rezervného fondu.
      Mestská časť však chce napriek zníženiu v rámci rozpočtu investovať do obnovy a výstavby chodníkov, cyklochodníkov či rozpadajúcich sa terás bytových domov. Týka sa to aj investičných projektov, ktoré neboli zrealizované v roku 2019 a spolu s financiami sa presunuli do roka 2020. Plánuje sa tiež pripraviť projekt pre staronovú materskú školu na Hrobákovej ulici a zariadenie pre seniorov na Osuského ulici.

(TASR)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter