Aktuálne dianie 26. máj 2020

Pekári žiadajú vládu, aby boli súčasťou debát o otvorení predajní počas nedele


Z rozhodovania o tom, či budú počas nedele otvorené maloobchodné prevádzky, by nemali byť vypustení výrobcovia. Toto žiadajú slovenské pekárenské spoločnosti od predstaviteľov vlády. „Na Slovensku podniká 700 pekárenských prevádzok, ktoré zamestnávajú spolu takmer 12-tisíc zamestnancov.

Drvivá väčšina z nich má výrobu naviazanú na dodávky do maloobchodných prevádzok počas nedieľ. Preto zastávame názor, že by sme nemali byť vynechaní z debát ohľadom problematiky otvorenia, či ponechania zatvorených prevádzok aj po odznení pandémie koronavírusu,“ tvrdí Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov. Zväz pritom zastrešuje dve tretiny všetkých výrobcov pečiva na našom trhu.

Z hľadiska aktuálne platnej legislatívy pekárom vyplýva povinnosť dodať maloobchodným prevádzkam čerstvý chlieb do 24 hodín od upečenia a čerstvé pečivo do 12 hodín od upečenia. Z toho dôvodu, ak pekár dodáva do predajní, jeho zamestnanci musia pracovať počas soboty i nedele.

„Dve vlny sociálneho balíčka prijaté v rokoch 2018 a 2019 zvýšili náklady na zamestnancov v priemere o 12 percent. Aktuálne náklady na ľudí tvoria necelú polovicu nákladov na výrobu pekárenského sortimentu. Príplatky tak výrazne negatívne zasiahli do ekonomiky každej pekárenskej spoločnosti, avšak tie sú akceptované do odbytových cien len čiastočne.

Práve preto žiadame, aby sme boli prizvaní do debaty, či otvorené prevádzky dávajú zmysel aj výrobcom. Ak áno, tak za akých podmienok, “ dodáva Tatiana Lopúchová, predsedníčka zväzu. Zároveň dodáva, že dlhodobá výroba so stratou nie je možná.

„Zároveň chceme predložiť argumenty, prečo by otvorenie nedeľných prevádzok do 12. hodiny, o čom sa diskutuje, bolo pre výrobcov ekonomicky absolútne nevýhodné. Pekári túto alternatívu považujú za neakceptovateľnú.“

Z prieskumu medzi pekárenskými spoločnosťami vyplynulo, že vzhľadom na vysoký nárast nákladov  na pracovníkov museli niektoré z nich reagovať. Až 55 percent z opýtaných uviedlo, že bolo donútených upraviť chod výroby.

Časť z nich obmedzila, respektíve zúžila ponúkaný sortiment, ktorí dodávajú počas víkendu z dôvodu potreby menšieho počtu ľudí, niektorí si na výrobu najali brigádnikov, no bohužiaľ časť z nich musela aj zastavila výrobu na nedeľnú dodávku. „Ukončenie výroby počas sobôt, kedy sa vyrába sortiment na nedeľu, je hraničným riešením.

Mnohé, najmä tie menšie prevádzky v regiónoch Slovenska, však nemali inú možnosť. Preto je nutné o možnostiach práce počas víkendu rokovať s predstaviteľmi štátu, aby na to nedoplatili ani výrobcovia, ani predajcovia a v konečnom dôsledku, ani spotrebiteľ,“ uzavrela Tatiana Lopúchová, predsedníčka Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov.

(red)

Foto: Ilustračné/tasr/archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter