Aktuálne dianie 12. jún 2019

Okresný súd v Dúbravke odstráni tabuľky „súkromný pozemok“


Ako sme vás už informovali, pred bratislavským okresným súdom v Dúbravke vzniklo nedávno, pre potreby súdu, nové parkovisko.

 

Nahradilo zeleň, resp. lúčku, ktorá tam bola dlhé roky.

 

Čitateľ nás upozornil, že parkovisko je opatrené tabuľkami „Súkromný pozemok. Zákaz vstupu“.

 

Krajskému súdu v Bratislave a ministerstvu spravodlivosti sme adresovali nasledovné otázky:

 

Radi by sme vedeli prečo bolo postavené, koľko to stálo a kto to povolil,

ako aj odpovede na otázky prečo sú tam tabuľky "Súkromný pozemok".

Kúpili si snáď sudcovia pozemok a dali si postaviť parkovisko? Ak áno, sudcovia nevystupujú ako súkromné osoby....

Ak nie a parkovisko je prenajaté od súkromníka, koľko platí súd, resp. ministerstvo ročný prenájom?

 

ODPOVEDE:

„1. Okresný súd Bratislava IV (ďalej len „okresný súd“) na základe Stavebného povolenia, vydaného dňa 30.09.2016 Stavebným úradom Mestská časť Bratislava – Dúbravka,

 

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.10.2016 vybudoval prístupovú cestu a parkovisko, ktoré však do dnešného dňa  nie je skolaudované z dôvodu ďalších  stavebných prác.

 

Parkovisko bude slúžiť zamestnancom súdu (cca 93), ako aj PZ SR, ÚVV a ÚVTOS a zásahovým jednotkám, ktoré predvádzajú zadržané osoby.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené ide o stavbu s osobitným režimom.

2. Okresný súd za investičnú akciu - vybudovanie parkoviska uhradil zhotoviteľovi sumu vo výške 405 350,78 eur,

 

pričom celá IA bola vykonaná v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
3. Na pozemok okresného súdu sú osadené tabuľky preto, lebo predmetný pozemok – parkovisko je v správe okresného súdu (je uvedený aj na LV),

 

podlieha osobitnému režimu, na najmä prepravy zadržaných osôb, odsúdených osôb vozidlami eskorty ÚVV a ÚVTOS a zásahových jednotiek.
 
V súvislosti vyššie uvedeného sú body 4 a 5 irelevantné!" 

 

Okresnému súdu sme vzápätí zaslali doplňujúce otázky:

 

Ďakujem za odpoveď, no nedozvedeli sme sa, prečo ide o "súkromný"
pozemok,

keďže Okresný súd a ďalšie menované inštutúcie nie sú súkromné, ale
platené z daní obyvateľov tejto krajiny.

P.S.

Stavebné povolenie vydané dňa 30.09.2016 Stavebným úradom Mestská

časť Bratislava – Dúbravka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa
28.10.2016


Otázka je: Máme jún 2019, od povolenia ubehli 3 roky...prečo sa
parkovisko vybudovalo až po 3 rokoch?

 

ODPOVEĎ:

 

„Predmetné tabuľky  boli osadené  ešte asi v roku 2016, kedy to bola
trávnatá plocha. 

 

Z  dôvodu, že je to majetok  v správe OS BA IV   bolo
tento pozemok  treba označiť z dôvodu , že sa nejednalo o verejnú
plochu.

Okresný súd Bratislava IV v rámci účelu  dá vyhotoviť  nové tabuľky
s označením: „ VYHRADENÉ pre OS BA IV a bezpečnostné zložky  ZVJS, PZ
SR“.

 

Odpoveď Okresného súdu Bratislava IV., ktorú sprostredkoval hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.

 

(rl)

 

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter