Aktuálne dianie 26. november 2021

Okrajové časti zaplavili diviaky


Diviak je prirodzený obyvateľ lesov v okolí Bratislavy. No v poslednom čase je jeho výskyt príliš vysoký. Darí sa mu, v prírode nemá prirodzeného premožiteľa, a preto sa presúva čoraz bližšie. Vedenie mestských lesov si tento problém uvedomuje a aj keď to nebude hneď, postupne vraj diviačiu zver opäť „dostaneme pod kontrolu“.

 

Báť sa ho vraj pri osobnom strete v meste nemusíme, pretože je plachý. No nakoľko niektoré jedince môžu mať aj 150 kilogramov, prirodzene v nás diviaky vzbudzujú rešpekt. Obzvlášť, ak natrafíme na matku s mladými, ktoré si bude inštinktívne chrániť...

 

Hlavne ich netreba nekŕmiť! 
Ich aktuálne častý výskyt na sídliskách či v uliciach mesta je dôsledkom toho, že diviaky sú v Malých Karpatoch premnožené. Navyše, v lesoparku im chýba prirodzený predátor, ako je vlk. Ale prečo im nestačí teritórium lesa a presúvajú sa medzi ľudí? „Diviaky dnes nachádzajú obrovské množstvo potravy v opustených záhradách, vinohradoch a v poliach na hranici lesa s mestom, čo ich populáciu výrazne zvyšuje nad prirodzenú mieru. Tá je za bežných okolností daná len potravou dostupnou v samotnom lese. Dôsledne kontrolujeme zákaz prikrmovania zvierat zo strany poľovníkov aj verejnosti,“ upresňuje vedenie Mestských lesov v Bratislave (MLB), ktoré dodáva, že práve preto sme pri regulácii početnosti plne odkázaní na ľudský manažment v podobe poľovníctva.

 

Cez sto ulovených kusov
Diviaky nám spôsobujú predovšetkým materiálne škody, ako sú zničené ploty, trávniky, záhrady, zožraté úrody a v neposlednom rade obyvateľom miest naháňajú strach. Mestské lesy preto v spolupráci s poľovníkmi pracujú na tom, aby sa ich pošty znižovali. „Hlavným nástrojom je prirodzene odlov diviakov. V roku 2020 bolo odlovených spolu 119 kusov diviakov na území v správe Mestských lesov. Na nepoľovnej ploche Sitina 22 kusov a nad Lamačom 17 kusov,“ priblížili MLB kroky, ktorými sa snažia dostať diviačiu zver na prirodzenú mieru.

 

 

Riešenie pocítime až rokmi   
Lov premnoženej diviačej zvery v mestských lesoch nie je jednoduchý ani pre profesionálov. Problémom je vysoká návštevnosť lesov. „Diviak je inteligentné, opatrné zviera a pri jeho love myslíme nielen na bezpečnosť, ale aj na komfort rekreácie našich návštevníkov. Niekoľkohodinové čakanie môže zmariť jeden náhodný bežec, alebo cyklista,“ znie upresnenie zo strany MLB, pričom práve z bezpečnostných dôvodov sa odlov diviakov realizuje skoro ráno a neskoro večer, mimo značených turistických a cyklistických chodníkov. Realizuje sa hlbšie v lese a s cieľom zabrániť diviakom prenikať do mesta a na výnimku aj na nepoľovných plochách pri meste, kde je problém najvypuklejší. Ako napríklad Staré Grunty, Sitina či Lamač. Samostatnou kapitolou sú sídliská, kde poľovníci zasahovať nemôžu vôbec. Ak teda pred domom stretnete kráčať diviaka, rovno kontaktujte políciu, ktorá ich môže odplašiť späť do lesa. Otázkou je, či sú tieto kroky postačujúce? „Mestské lesy si uvedomujú vážnosť situácie a premnožené diviaky registrujeme na dennej báze, aj podnety od obyvateľov. Regulácii početnosti venujeme maximálnu pozornosť, napriek tomu najbližšie roky očakávame len postupné zlepšovanie situácie. Ide o dlhodobý proces,“ informuje na záver vedenie Mestských lesov v Bratislave. 

 

Veronika Trojanová

(foto fcb Karlova Ves)

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter