Aktuálne dianie 1. november 2019

Obyvateľka Nobelovej: Toto je šikana, pán primátor, prepáčte, toto sa inak nedá nazvať. Primátor: To znamená, že dodržiavanie zákonov je pre niekoho šikana


Na mestskom zastupiteľstve 24. októbra, v bode Slovo pre verejnosť, vystúpili aj obyvatelia Nobelovej ulice a okolitých ulíc.

Témou bolo najmä kritika parkovania. Tu je prepis niektorých vystúpení, ako aj stanoviska primátora M. Valla. Obyvatelia spísali aj petíciu, ktorá je úplne dole aj s odpoveďou magistrátu hl. mesta.

Občianka Jarmila: „My sme z Nového Mesta bývalej Dimitrovky, z Nobelovej... (M. Vallo: „Všetkých obyvateľov Nobelovej vítame samozrejme“).

Je nás tu vyše 50. My sme tu viac-menej k dvom veciam. Prvá vec je parkovanie, ktoré sa prakticky zastavilo, pretože ja tam žijem vyše 30 rokov, 30 rokov sme parkovali na ulici Nobelova, takže sme vlastne časť stáli aj na chodníku.

Určite v niektorých častiach to bolo možno viac na chodníku, ale ja vám hovorím, že tam bola aj nakreslená značka, čiže to bolo legálne, že odtiaľ sú už peší a odtiaľ môžeme parkovať len smerom na cestu.

Ja som si to aj premerala, tá cesta má 7,15 metra, keby sme mali nechať na cestu, čiže 3+3 metre a chodník má 1,95 metra, čiže naďalej by tam tieto parkovacie miesta mohli zostať.

Tým, že ste nám tam dali zákaz státia, a zastavenia, tak ja sa pýtam, keď príde sanitka, ako tam zastaví. Budú mi vymieňať plastové okná, odkiaľ tie okná ponesie? Ako tam zastaví?

Mám 90 ročnú mamu a muža na vozíku. Ja sa pýtam, či ho mám ešte viesť ďalší kilometer k autu aby som ho tam mohla naložiť?

To je jedna vec. Druhá – vy ste nám na našu petíciu odpovedali a my sme tam žiadali o 30 cm rozšíriť chodník, tak sa povedalo, že na úkor zelene sa nebude.

Tam je len udupaná tráva a nie je tam žiadna zeleň čo by sa naozaj mohlo tých 30 cm rozšíriť, ale hlavná vec, že na Podnikovej sa vyrúbe neviem koľko, 198 ďalších stromov a ide sa stavať bytovka.

Ja vám poviem že som lekár a poviem vám jednu vec. Vy píšete, že sa porušuje zákon, lebo sa nedodržuje jeden a pol metra chodníka.

Pre hociktorého chodca, pre hociktorú matku s kočíkom stačí  jeden meter. Keď to stačí pre mňa s mužom vozíčkarom a jeden meter prejdem, tak to stačí aj pre niekoho iného.

Podľa vašej normy, ktorú ste napísali, ste napísali, že parkovacích miest je dosť. Dala som to vypočítať aj s koeficientom a tých parkovacích miest nie je dosť, lebo by ich tam malo byť 1700.

Nikto sa nezaujíma, že sa porušuje zákon 355 o rozvoji a ochrane verejného zdravia, pretože na Nobelovej ulici sa nedodržiava a porušuje vyhláška 549 z roku 2007 o ochrane obyvateľstva proti hluku...tento zákon sa veselo porušuje, ale to, že sa poruší jeden a pol metra na chodníku, tak to už každého trápi.

Čiže ja žiadam, aby sa frekvencia ulice zmenšila, pretože železnica nám robí 65 decibelov, máme to premerané na fasádach domu a my keď zoberieme hygienicko-izolačný pás lesa, ktorý chcete zastavať, tak ten hluk bude ešte neznesiteľnejší a v noci tam máme 60,70 decibelov a mali by sme mať 50“(potlesk z predsália).

Eva, z Nobelovej ulice:

„Ja chcem reagovať na tú petíciu, ktorej som bola spolu iniciátorom a táto petícia bola zanesená na magistrát primátorovi Vallo a dostali sme na ňu odpoveď.

My sme dostali takú veľmi všeobecnú odpoveď, ktorá je všeobecná, ako chceme aby tie sídliská krásne vyzerali, aby tam boli prechody, aby tam bol priestor pre chodcov, priestor pre autá, pre zeleň.

Proste také úplne všeobecné, ako keď na zelenej lúke začneme stavať sídlisko a to sídlisko si zidealizujeme. Ja vám chcem povedať, že sídlisko Dimitrovka – po starom, teda tá Nobelova, Odborárska a Podniková ulica tá tam žije 50-60 rokov a tí ľudia, ktorí sa tam mnohí narodili, tak vlastne tvoria to sídlisko.

Mali tam určitý priestor na život. Čo sa stalo? Keď sa vydalo stavebné povolenie pre tie tri bytové domy, že časť toho priestoru, ktorý vlastne užívali obyvatelia Nobelovej ulice získali nejakí iní obyvatelia.

Čo je síce fajn, oni dostali vybudované parkovacie miesta, ale čo ľudia, ktorí tam 50-60 rokov žili?

Na úkor nových obyvateľov Dimitrovky starousadlíci nemajú priestor , nemajú chodník,  nemajú parkovacie miesta. Kde majú tie autá dať? Veď tie autá sú súčasťou  nášho života. Je jednoducho nemysliteľné, aby som večer, po ťažkej práci prišla domov a krúžila pol hodinu po sídlisku, že kde asi to auto pichnem, lebo do obývačky si ho nemôžem zobrať a ráno vstanem a nájdem papuču.

Čiže za to, že ja tam žijem 50-60 rokov trebárs konkrétne ja 30 rokov, tak dostanem ráno papuču, pretože ozaj nemám kde zaparkovať. Sme vytesnení z toho priestoru.

Čiže na zamyslenie dávam, keď sa dáva stavebné povolenie, prečo sa najskôr nezmapuje ten priestor. Môžem dať stavebné povolenie na výstavbu ďalších bytov a nezabezpečiť parkovacie miesta? To je všetko, ďakujem. (potlesk z predsália)

Pani Monika z Nobelovej ulice: „Čo sa stalo po toľkých rokoch? Ľudia tam bývajú  50 rokov, ja tam bývam vyše 25 rokov.

Čo sa stalo túto jeseň, že zrovna ste dali , predpokladám vy príkaz na to,  alebo neviem kto dal ten príkaz na zákaz zastavenia. Na celú ulicu popred naše vchody.

Je absolútne nezmyselný a ja ho beriem a myslím si, že všetci ostatní , ako šikanu obyvateľov. (potlesk, pokrik z predsália)  

My sme si vás zvolili preto, aby ste nám pomáhali dobre žiť. Keď to neviete, keď nám neviete pomôcť, tak nám prosím vás neškoďte. Prečo tri týždne policajti šikanovali nás všetkých a dávali nám papuče, hoci sme tam dovtedy tridsať rokov parkovali a nikomu to neprekážalo.

Teraz? Ja som dostala papuču trikrát a raz som dostala papuču lebo som zaparkovala a hlásenie prišlo vraj o polnoci. Komu som vadila na tom chodníku, keď roky tam parkujem a nikto sa nesťažoval.

Tak zrovna o pol noci niekto ma potreboval nahlásiť na políciu a dali mi papuču. Toto je šikana, pán primátor, prepáčte, toto sa inak nedá nazvať. Vedomé škodenie obyvateľstva.

Chápem, že sú nejaké zákony, chápem, že tam musí byť, chodím s metrom, meriam si presne, mala som 150 centimetrov. Nie, aj tak som tú papuču dostala.

Nerozumiem tomu. Nakoniec ste tam dali značku zákaz zastavenia. Mám chorú mamu, tri-štyri porážky, povedzte , keď ona má problém prejsť od vchodu ku môjmu autu, ktoré mohlo zastaviť pred vchodom, ja ju mám vláčiť niekde 400 metrov do parku kde možno nájdem miesto a možno aj nie?

Skúste mi túto vec vyriešiť, keď ste urobili zákaz, vašou povinnosťou je povedať mi, ako tú chorú matku dopravím lekárovi, keď ste mi nedovolili zaparkovať pred mojím vlastným vchodom (potlesk v predsálí).

Vystúpili aj iní občania z Nobelovej ulice a okolia.   

M. Vallo, primátor Bratislavy:“ Zopakujem svoj sľub, ak budem mať niekoho z vás, s ktorým sa bude dať dohodnúť stretnutie, priamo na mieste, rád s naším tímom prídem.

Možno začnem moju odpoveď tým, že vy  poviete – šikana. To znamená, že dodržiavanie zákonov je pre niekoho šikana. Ja rozumiem tomu.... (krik z predsália) 

Ja vás nepočujem, ale dokončím tú vec a diskutovať môžeme potom na mieste. Parkovanie na Nobelovej. Čo je úloha primátora?

Úloha primátora je skúsiť nájsť kompromis medzi rôznymi skupinami obyvateľstva. Možno tá druhá skupina obyvateľstva, ktorá tu možno ani nie je, tichšia, menšia, nenápadnejšia, ale vyžaduje od nás jednu vec, áno, vyžaduje to od nás aj priamo v zóne Nobelova – aby sa dalo chodiť normálne po chodníkoch, aby sa dalo chodiť napríklad s kočíkmi po chodníkoch...

To nevyžadujú ľudia iba na Nobelovej ulici. Vyžadujú to čím viac tým viac v Bratislave  všetci, pretože ľudia sú unavení a zničení z toho, že sa parkuje na chodníkoch.

To znamená, že ako vznikla celá táto vec. Nejaká skupina ľudí začala nahlasovať to, že sa nezákonne stojí na chodníku a nie je tam dostatočný priestor ten meter päťdesiat.

Ak tam je meter päťdesiat, nemá to auto právo dostať papuču. Mojou úlohou je nájsť nejaký kompromis a vyhovieť tejto skupine obyvateľstva.

Ja viem, že je kopec vecí v tomto meste vždy nejako fungovali, teraz fungujú inak. Nechcel by som, aby mala vaša väčšia a hlučnejšia časť obyvateľstva pocit, že ide o nejakú šikanu.

Len pochopte pozíciu mestskej polície mesta, že ak sa niekde nedodržiava zákon a ešte niekto na to upozorní, my sme nútení to riešiť a v tomto prípade počúvame inú skupinu obyvateľstva ktorá tu dneska nie je, ktorá to chce, aby mohla po tých chodníkoch chodiť. (výkrik z predsália).

Môžeme na seba vykrikovať, alebo môžeme sa aj normálne rozprávať. Práve preto sa dohodneme s nejakým vašim predstaviteľom a ja tam veľmi rád prídem a môžeme si to povedať.

Zoberiem tam našich kolegov ktorí to riešia... (hlasy z predsália) Je tu Jakub Kmeť niekde....? Nechajte ma dokončiť a potom sa dohodneme.

To znamená že ... a ešte chcem jednu vec povedať vážení obyvatelia Nobelovej. Ja viem, že je dôležité pre vás keď niekde ste a žijete tam 50 rokov, ja tomu rozumiem.

Ale musím byť úplne úprimný: Ja ako primátor, pre mňa ako človek, ktorý na tej ulici býva dva týždne a ktorý tam býva 50 rokov je ten istý Bratislavčan, alebo Bratislavčanka a tak sa k nemu musím aj stavať.

Rozumiem tomu, že máte nejaký väčší vzťah k tomu územiu, ale pre mesto a pre zákony sú to rovnakí Bratislavčania.

V každom prípade chcem povedať že budeme to riešiť, ja sa na to pozriem, viem o tomto probléme, lebo mi písali obidva tábory.

A neposielame mestskú policu len na vašu ulicu. Nie je to tak, že niekto si povedal, že práve Nobelovu – tam to ideme ukázať.

Sú aj iné zóny, kde začíname jasne hovoriť  všetkým autám, ktoré stoja na chodníku, že pokiaľ nenechajú meter a pol voľný v zóne kde môžu nechať meter a po voľný nemôžu tam stáť.

Takže aby ste to chápali, že ide o širšie úsilie“.

 

PETÍCIA:

Názov petície: Petícia obyvateľov - rezidentov Nobelovej ulice v Bratislave za riešenie parkovania motorových vozidiel.

Predmet petície: Obyvatelia petíciou žiadajú, aby sa mesto zaoberalo riešením parkovania na Nobelovej ulici a hľadali možnosti nie len rozdávaním „papúč“ na motorové vozidlá majiteľom a rezidentom tohto mesta, ale hlavne zabezpečením , aby títo obyvatelia mohli a mali kde parkovať v blízkosti svojich nehnuteľností, keď sa z práce vracajú domov, prijímajú návštevy a rodinu vo svojich obydliach.

Navrhujú: 1) označiť jeden chodník pre chodcov značkou „chodci prejdite na druhú stranu“ (nachádza sa tam chodník pre chodcov bez možnosti parkovania vozidiel) 2) označiť ulicu ako jednosmernú a umožniť vozidlám parkovanie na vozovke 3) odkúpiť časť zelene od Istrochemu - reality, rozšíriť chodník a umožniť parkovanie vozidlám a pohybu chodcom súčasne.

Počet osôb podporujúcich petíciu: 122 občanov Oznámenie výsledku vybavenia petície: Statická doprava v Bratislave bola dlhodobo neriešený problém, a to najmä z pohľadu regulácie parkovania vo verejnom priestore. Postupný nárast vlastníctva motorových vozidiel na území mesta od roku 1989 viedol až neudržateľnej situácii v statickej aj dynamickej doprave v hlavnom meste.

Z minulosti pritom pretrváva rozšírená predstava o tom, že samospráva má zabezpečiť jednotlivcom (obyvateľom) možnosti parkovania pri ich bydlisku, ideálne bezodplatne.

Parkovanie v mestách negatívne ovplyvnila a stále ovplyvňuje aj nešťastná a v európskom kontexte ojedinelá úprava zákona o cestnej premávke z roku 2009, ktorou sa povolilo parkovanie na chodníku pri ponechaní minimálnej priechodnej šírky 1,5 m.

Na Nobelovej ulici si viacerí obyvatelia – vlastníci motorových vozidiel zvykli na čiastočné státie na vozovke a chodníku na východnej strane komunikácie v smere od Odborárskej ulice.

Vo väčšine prípadov pri takomto parkovaní motorových vozidiel dochádzalo k záberu veľkej časti chodníka.

Bol porušovaný zákon o cestnej premávke a obmedzovaný pohyb chodcov, pre ktorých je chodník prioritne určený.

Aby nám doprava v meste neskolabovala úplne a aby všetok verejný priestor nebol obsadený len parkujúcimi autami, je potrebné pohyb áut aj ich parkovanie regulovať.

Hlavné mesto sa pritom snaží v rámci svojej dopravnej politiky vytvárať priaznivé podmienky pre pešiu mobilitu.

Z vyššie uvedených dôvodov nemôže hlavné mesto vyhovieť návrhu Vašej petície zrušiť chodník a presmerovať chodcov na druhú stranu komunikácie.

V urbanizovanom prostredí sú chodníky nevyhnutnou a prirodzenou súčasťou ulíc.

Z dôvodu premávky vozidiel mestskej hromadnej dopravy a obsluhy územia taktiež nie je možné na predmetnom úseku zjednosmerniť Nobelovu ulicu.

Podľa nášho prieskumu je na Nobelovej ulici a v jej okolí momentálne k dispozícii niekoľko desiatok parkovacích miest, ktoré ponúka na odpredaj súkromný sektor.

Z tohto dôvodu hlavné mesto nebude zo svojej pozície iniciovať rokovanie so spoločnosťou Istrochem Reality, a. s. za účelom odkúpenia zelenej plochy pred bytovými domami a zriadenia nových plôch pre parkovanie na úkor zelene.

Pripomíname, že všetky novostavby majú statickú dopravu pre rezidentov zabezpečenú podľa normy STN 73 6110/Z2, ktorá definuje potrebné počty parkovacích miest pre bytové jednotky.

Slovenská norma je v európskom kontexte prísna a jej uplatňovanie v praxi generuje ponuku parkovacích miest, ktorá je v mnohých lokalitách vyššia ako dopyt.

V súvislosti so zavádzaním parkovacej politiky na území hlavného mesta existuje možnosť regulácie statickej dopravy v okolí Nobelovej začlenením tejto ulice a okolitých ulíc do zóny dočasného parkovania. Mestská časť Nové Mesto v súčasnosti pripravuje pilotný projekt plateného parkovania v okolí Tehelného poľa.

Od roku 2021 prevezme prevádzku systému dočasného parkovania pod svoju správu hlavné mesto, pričom nové lokality budú navrhovať mestské časti.

Schválené Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2019 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel poskytuje nástroje na uprednostnenie parkovania rezidentov vo verejnom priestore. Takto je možné dosiahnuť vyššiu ponuku parkovania pre rezidentov s trvalým pobytom v danej lokalite, keďže nerezidenti budú cenovo znevýhodnení.

Taktiež môže dôjsť k poklesu počtu parkujúcich druhých a tretích áut na byt, ktoré budú cenovo znevýhodnené oproti prvému vozidlu na byt.

Až po zavedení regulácie parkovania a odpredaji existujúcich parkovacích miest, ktoré sú v ponuke na trhu, bude možné zreálniť dopyt po parkovaní a vyhodnotiť prípadnú potrebu budovania ďalších parkovacích miest na Nobelovej ulici.

Skúsenosti z iných miest tiež ale ukazujú, že po zavedení pravidiel akceptácia regulovaného parkovania vzrástla, lebo si ľudia viac uvedomili, že prináša výsledky – menej parkujúcich áut, menšiu hustotu premávky, kvalitnejší verejný priestor a znesiteľnejšie ovzdušie. Sme presvedčení, že rovnako to bude aj v Bratislave.

(red)

Foto: archív Br. Kuriér – obyvatelia v predsálí Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca počas pol hodiny vyhradenej občanom od 16,00 hod.

Petícia: zdroj: bratislava.sk

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Jozef | 3. 11. 2019, 15:06

Vallo sa nikoho nepyta, vyhana auta ako zmyslov zbaveny. Ziadna tolerancia, len jednostranna agresivita. Ktokolvek iny by bol milion krat lepsi :((( Preco sme do nasej Bratislavy dovolili prist tisice firiem, preco sme sem dovolili nastahovat pol miliona migrantov z celeho Slovenska? Egoizmus ludi nema konca, stale viac a viac.

ODPOVEDAŤ bleskovo | 2. 11. 2019, 09:40

Parkovanie na chodníkoch treba zakázať, chodníky sú pre chodcov. Ak je niekde dostatok priestoru, povoliť tam namaľovanie pakrovacie boxu ale len po určitú dobu kým MČ nezabezpečí park. miesta inde. Preboha, posuňme sa už medzi civilizované krajiny.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter