Aktuálne dianie 8. november 2018

Občiansky rozpočet: Bratislava má 50-tis. eur a výber zo 6-tich projektov, Brno 1,15 mil. eur a 63 projektov


Kým Bratislava má na občiansky rozpočet ročne vyčlenených 50 000 eur, metropola Moravy Brno, má prichystaných 30 mil., českých korún, čo je viac ako milión eur, zhruba 1,15 milióna eur.

Kým v Bratislave môžu tento rok obyvatelia hlasovať o šiestich projektoch, ľudia v Brne majú na výber zo 63 projektov.

Bratislavčania môžu hlasovať, ktorý z projektov by chceli realizovať z finančných prostriedkov občianskeho rozpočtu.

Rozhodovať majú možnosť o šiestich projektoch, ktoré vzišli z burzy nápadov. Vyčlenená suma 50.000 eur bude následne rozdelená na základe počtu hlasov, ktoré obyvatelia odovzdajú pre projekt, ktorý chcú podporiť.

Informovala o tom hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer.

Niektorí aktivisti už roky kritizujú občiansky rozpočet, ktorého význam je podľa nich v tejto forme a spôsobe organizácie takmer zanedbateľný.

O vybraných projektoch môžu Bratislavčania hlasovať do 17. novembra prostredníctvom elektronického formuláru na webe hlavného mesta alebo osobne v budove bratislavského magistrátu.

„Hlasovať môže každý Bratislavčan nad 15 rokov, pričom hlasovať je možné len jedenkrát. Finančné prostriedky vyčlenené pre občiansky rozpočet budú rozdeľované pomerom na základe počtu hlasov, ktoré občania odovzdajú pre projekt, ktorý chcú podporiť,“ vysvetlila Onufer.

Bratislavčania môžu hlasovať za projekt zlepšenia podmienok pre chodcov v okolí Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Petržalke, za výsadbu zelene vo vnútroblokoch v Petržalke, za osadenie pitnej fontánky v mestskom parku, za zachytávanie dažďovej vody do podzemných nádrží v jednej z mestských organizácií.

Obyvatelia môžu hlasovať aj za projekt starostlivosti o ferálne mačky a za kultúrno-vzdelávací projekt pre Bratislavčanov.

Po spracovaní výsledkov hlasovania budú projekty zapracované do návrhu rozpočtu hlavného mesta na rok 2019, o ktorom bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo.  

„Do burzy nápadov Bratislavčania poslali tento rok spolu 25 podnetov z oblasti životného prostredia, dopravy, sociálnych vecí a kultúry. Všetky tieto návrhy priebežne posudzovali zástupcovia a odborní pracovníci hlavného mesta.

Prioritne sa posudzovali možnosti realizácie návrhov vzhľadom na rozpočet a kompetencie samosprávy na úrovni hlavného mesta, mestských častí a mestských organizácií," vysvetlila Onufer.

V tejto fáze procesu sa v októbri konalo verejné prerokovanie návrhov s občanmi. Cieľom verejného fóra bola vzájomná diskusia občanov a autorov podnetov so zástupcami odborných sekcií hlavného mesta o realizovateľných návrhoch.

Návrhy diskutujúci rozdelili na tri kategórie – určené na hlasovanie, odporúčania pre mesto a jeho organizácie a vyradené návrhy, ktoré sú mimo kompetencie mesta, sú nad rámec rozpočtu, alebo sú nekonkrétne.

(rl, tasr)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter