Aktuálne dianie 25. október 2019

Novým riaditeľom Marianumu bude B. Šramko, zatiaľ len na jeden rok


Novým riaditeľom organizácie Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bude od novembra Boris Šramko, zatiaľ však len na obdobie jedného roka.

Predĺženie mandátu mu navrhla výberová komisia podmieniť splnením krátkodobých cieľov. Vo štvrtok to odsúhlasili bratislavskí mestskí poslanci.

Šramko na poste riaditeľa nahradí Radoslava Vavruša.

Do výberového konania na riaditeľa Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy bolo doručených desať prihlášok. Na vypočutie pred výberovú komisiu boli pozvaní štyria uchádzači.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania komisia odporučila primátorovi Bratislavy Matúšovi Vallovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve Šramka za riaditeľa Marianum, avšak len na obdobie jednoročného mandátu. 

Predĺženie mandátu Šramkovi podmienilo mesto splnením krátkodobých cieľov, ktoré by mal riešiť po nástupe do funkcie.

Napríklad začať vypracovávať koncepciu rozvoja mestského pohrebníctva, rozšíriť cintoríny formou rýchlych riešení, citeľne znížiť využívanie plastových kvetín, predložiť koncepciu cenotvorby (nový cenník), či zaviesť triedenie odpadu na cintorínoch.

Mestský poslanec Ján Buocik uviedol, že nerozumie, či mesto Bratislava má v tomto prípade priestor na systém "pokus-omyl" a zaujímal sa, či by nebol priestor na nové výberové konanie.

Zastupiteľstvo však nakoniec schválilo mestský návrh a odsúhlasilo vymenovanie Šramka za riaditeľa Marianumu na jeden rok.

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) začiatkom októbra spochybnila transparentnosť výberového konania na pozíciu riaditeľa organizácie Marianum.

Odôvodnila to neodbornosťou výberovej komisie pre oblasť pohrebníctva.

"Ako môžu posúdiť odbornú spôsobilosť uchádzača a vyberať šéfa pohrebníctva mesta Bratislavy tí, ktorí nepracovali v pohrebníctve a nemajú osobnú skúsenosť s takýmto odvetvím, alebo ide len o čisto politickú nomináciu?" skonštatoval predseda SAPaKS Ladislav Stríž.

Upozornil, že Marianum sa už viac ako desať rokov zmieta vo vážnych strategických a finančných problémoch aj v dôsledku neustálej výmeny nedostatočne odborných riaditeľov v tejto oblasti.

Hlavné mesto odmietlo tvrdenia, že nového riaditeľa organizácie Marianum vyberá za zatvorenými dverami.

"Práve naopak. Nastavili sme nové pravidlá, ktoré celý proces výberových konaní maximálne otvorili,“ povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Celý výber sa podľa jeho slov riadi jasnými pravidlami, schválenými mestským zastupiteľstvom.

Členmi výberovej komisie sú v zmysle schválených zásad - zástupca primátora, zástupca mestského zastupiteľstva a odborníci z oblasti ľudských zdrojov, manažmentu, ako aj z oblasti pôsobenia mestského podniku.

"Toto bolo dodržané aj v prípade uvedeného výberového konania," deklaruje mesto.

Výberové konanie bolo podľa mesta verejné a bolo na ňom možné klásť uchádzačom otázky. Začiatkom októbra magistrát uviedol, že oslovili a na výberové konanie pozvali aj zástupcov SAPaKS, ktorí prisľúbili svoju účasť.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter