Aktuálne dianie 21. júl 2019

Nový bronzový model mesta by chceli umiestniť na Vajanského nábrežie


Bronzový model Bratislavy, zachytávajúci časť hlavného mesta v 18. storočí za vládnutia Márie Terézie,

by mohol byť umiestnený na Vajanského nábreží, neďaleko budovy bývalého Propeleru.

Navrhuje to starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová,

podľa ktorej sa má práve Propeler stať kontaktným miestom pre turistov.

"Nábrežie Dunaja dlhodobo nevyužíva svoj potenciál v súvislosti s cestovným ruchom, preto považujeme spojenie mesta a Dunaja za dôležité.

Umiestnenie bronzového modelu Bratislavy pri Propeleri, na otvorenom priestranstve,

je ďaleko vhodnejšie ako na Primaciálnom námestí medzi budovami," uviedla pre TASR Aufrichtová.

Návrh sa pozdáva aj iniciátorom projektu. Tí pôvodne zvažovali umiestniť bronzový model k sídlu magistrátu na Primaciálne námestie tak,

ako je model podobného charakteru umiestnený v Trnave.

"Narazili sme však na problém, lebo odborníkom z magistrátu sa zdalo,

že by to bolo príliš exponované miesto a pri vstupe do budovy by to zavadzalo.

Presunúť to bližšie ku Klobučníckej ulici, to by bolo schodnejšie,"

priblížil Maroš Mačuha z občianskeho združenia Skrášlime Slovensko.

Navrhovaný priestor na Vajanského nábreží sa však iniciátorom pozdáva viac.

Jednak pre väčší počet turistov prechádzajúci nábrežím,

z ktorých mnohí zahraniční prídu loďami, ale tiež z hľadiska orientačného. Model totiž znázorňuje časť mesta spolu s Dunajom,

a tak by turista pri pohľade naň videl, ako vyzeralo mesto v minulosti a ako v súčasnosti.

"Je to predmetom diskusie a chceme to komunikovať s magistrátom," doplnil Mačuha.

Hlavné mesto poznamenáva, že v prípade návrhu na zmenu umiestnenia musí zámer opätovne posúdiť komisia pre pamätníky

a výtvarné zásahy do verejného priestoru, ktorá je ako poradný orgán primátora.

Doteraz sa zaoberala len zmýšľaným umiestnením na Primaciálnom námestí, pri ktorom požiadala o doplnenie podkladov.

"Mesto Bratislava má schválenú Koncepciu narábania s pomníkmi, pamätníkmi, pamätnými tabuľami

a výtvarnými dielami na území hlavného mesta SR  Bratislavy z roku 2014, ktorá je záväzným podkladom,"

vysvetlil hovorca mesta Peter Bubla. Jej súčasťou sú aj princípy výberu miesta.

Iniciatívu z pohľadu cestovného ruchu pozitívne vníma aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK),

podľa ktorého vznikne nová atraktivita a Bratislava sa zaradí medzi metropoly, ktoré môžu turistom ponúknuť aj takýto spôsob poznávania.

"Bronzový model zachytí Bratislavu v 18. storočí a zahraničným,

ako aj domácim návštevníkom tak názorne priblíži jedno z architektonicky najzaujímavejších období v histórii mesta s hradbami,

predmestiami a vinohradmi," zhodnotila Veronika Beňadiková, vedúca tlačového oddelenia Úradu BSK. 

Štvorcový model s rozmermi 1,5 krát 1,5 metra má znázorňovať mesto v 18. storočí za vládnutia Márie Terézie.

Jeho popis bude v štyroch jazykoch a tiež v Braillovom písme.

V súčasnosti je hotový bronzový korpus a jednotlivé jeho segmenty sú pozvárané dohromady.

Dorába sa textová časť a vytvoriť sa musí ešte podstavec.

Odhaliť by ho chceli v polovici augusta. Iniciátormi projektu sú Rotary club Bratislava Danube

a občianske združenie Skrášlime Slovensko. 

(TASR)
Foto: Br.kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter