Aktuálne dianie 4. november 2020

Nová publikácia hodnotí pripravenosť Bratislavy čeliť dosahom zmeny klímy


Fenoménmi, dôsledkami a rizikami sprevádzajúcimi zmenu klímy sa v kontexte reálií hlavného mesta SR zaoberá nová publikácia. Atlas hodnotenia zraniteľnosti a rizík nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy posudzuje aj pripravenosť metropoly čeliť dosahom klimatickej krízy.

Klimatický atlas je aktivitou, ktorá nadväzuje na participáciu Bratislavy v európskom projekte Klimaticky prispôsobivé mestá a infraštruktúry, ktorého cieľom bolo vytvoriť metodiku pre zhodnotenie zraniteľnosti mesta v dôsledku zmeny klímy aplikovateľnú aj v hlavnom meste Slovenska.

Intenzívne horúčavy či povodne. Ako sa má mesto pripraviť na zmeny klímy?

Údaje z publikácie, ktorá vznikla v kooperácii s viacerými partnermi z prostredia štátnej a verejnej správy, sprístupní magistrát na svojom webe. „Veríme, že informácie z atlasu nájdu uplatnenie pri navrhovaní stratégií, adaptačných opatrení, formulácií stanovísk a usmernení. Užitočný bude aj pre odborníkov z radov technických a environmentálnych profesií, napríklad pri projektovaní investičnej činnosti,“ uviedla environmentalistka z Útvaru hlavnej architektky mesta Bratislavy Eva Streberová.

V atlase sú prvýkrát komplexne zhodnotené údaje o Bratislave z pohľadu ohrozenia územia mesta zmenou klímy, najmä čo sa týka dosahu extrémnych horúčav a intenzívnych zrážok na obyvateľstvo, budovy a cestnú infraštruktúru. "Prostredníctvom zozbieraných dát vieme, ktoré lokality sú viac vystavené rizikám súvisiacim so zmenou klímy, a aké opatrenia je vhodné zvoliť pri plánovaní ich zastavania či revitalizácie takéhoto územia,“ uviedla hlavná architektka Ingrid Konrad, ktorá je odborným garantom projektu. Digitálnu databázu atlasu je možné priebežne aktualizovať.

TASR, foto TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter