Aktuálne dianie 14. máj 2021

Neželaný sused?


V Bratislave v uplynulých mesiacoch  vzbudzuje pozornosť obyvateľov hneď niekoľko projektov. Po tom, čo boli  „pre dobré argumenty“ miestnych pozastavené práce na projekte komunitného nájomného bývania pre seniorov v ružinovskom Prievoze na Parkovej ulici, sa pozornosť presúva do mestskej časti Vrakuňa.

Tu miestni poslanci jednomyseľne odmietli, aby sa v bývalej robotníckej ubytovni na Čiližskej ulici zriadil útulok pre ľudí bez domova. Nespokojní obyvatelia spísali petíciu. Súhlasne sa s ňou vyjadrilo viac ako 1700 obyvateľov.

Na druhej strane stojí magistrát, ktorý ponúka mestskej časti dlho očakávané komplexné riešenie bezpečnosti.  Zároveň sa snaží vysvetľovať a hľadať riešenia priechodné pre obe strany.

Poskytnutie zázemia pre ľudí bez domova a komplexné riešenie problémov s tým spojených je agendou každého vyspelého veľkomesta. Na tom sa iste zhodnú obe strany. Aké argumenty ich rozdeľujú?

Argument - poloha

Nie je veľa mestských častí s objektami, ktoré sú tak mediálne známe a v mysliach Bratislavčanov negatívne zapísané ako Pentagon. Bytovka, ktorá vo svojich začiatkoch slúžila ako ubytovňa pre stavbárov, dlhodobo - desaťročia predstavuje synonymum problémov s drogami a alkoholom.

Obyvatelia Vrakune sú tak možno právom citlivejší, komu a načo novovznikajúce objekty majú slúžiť. Obzvlášť ak sa pretrvávajúce problémy inej lokalite ich mestskej časti dlhodobo neriešili.

Mesto Bratislava v tejto súvislosti predstavilo v apríli balík zlepšení v kontexte bezpečnosti pre mestskú časť Vrakuňa. Riešenie zahŕňa aj okolie bytového domu Pentagon. Investovať chce do rekonštrukcie verejných priestorov, plánuje vybudovať nové stále pracovisko mestskej polície, inštaláciu nového kamerového systému či zlepšenie verejného osvetlenia.

Je však otázne, či opatrenia prichádzajú v správnom načasovaní a vybudovanie útulku pre ľudí bez domova v inej lokalite Vrakune ešte viac nenaštrbí dôveru v úprimné konanie vedenia mesta smerom k ich bezpečnosti.

Bezpečie vs. pomoc

Hlavným argumentom tunajších obyvateľov je obava o stratu bezpečia v pokojnej časti Vrakune.Útulok by nemal vzniknúť v pokojnej lokalite, v blízkosti materskej, základnej a umeleckej školy, uprostred sídliska,“ argumentujú miestni.

Naopak z pohľadu mesta je táto lokalita vhodná, pretože stojí na okraji mesta a zároveň blízko na to, aby tam ľudia, pre ktorých bude služba určená, chodili. Navyše ponúklo komplexné bezpečnostné riešenie mestskej časti. Policajná stanica by podľa prvého memoranda oboch zainteresovaných strán mala otvoriť svoje brány v deň otvorenia útulku.

Argument - štatistiky

Koľko ľudí bez domova žije v mestskej časti? Ďalší z argumentov pre vytvorenie útulku je podľa magistrátu fakt, že vo Vrakuni je registrovaných až 400 ľudí bez domova. Podľa poslanca miestneho zastupiteľstva Mareka Zajíčka sú však tieto informácie nepresné. „Ide o počet žiadostí o sociálnu službu, nie počet ľudí bez domova. Ľudia majú rôzne dôvody, prečo je miestom ich trvalého pobytu mestský alebo obecný úrad. Nie všetci sú ľudia bez domova. Za minulý rok dostalo jednorazovú dávku 10 ľudí bez domova a dvom ďalším sme pomohli s umiestnením do nocľahárne. Dohromady teda evidujeme 10 ľudí bez domova,“ dodáva Zajíček.

Ak by sa napriek tomu  bral do úvahy práve tento štatistický údaj, počet ľudí s trvalým pobytom na úrade, tak v Bratislave je podľa jeho informácií, minimálne 5 mestských častí, ktoré ubytovňu potrebujú viac ako Vrakuňa.

Rozhodnutie ovplyvní životy ľudí na dlhé roky

Otázka útulku ostáva naďalej otvorená. Rozhodnutie môže ovplyvniť životy ľudí na dlhé obdobie. Hľadanie riešení tak musí byť komplexné a otvorene komunikované. Ľudia bez domova si so sebou nosia svoje osobné tragédie. Potrebujú pomoc, ale aj vhodné prostredie. Potrebujú nový domov. Ani ten náhradný však nemusí človeku pomôcť, pokiaľ susedia z obavy o svoje deti a bezpečnosť, nebudú nového suseda akceptovať.

jp,

Foto: google street view, TASR

 

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter