Aktuálne dianie 20. november 2019

Napísali ste nám/Váš názor: Súhlasné stanovisko s výstavbou električky pred novým SND, považujem za zarážajúce


Nespokojnosť dotknutých obyvateľov so stavom mesta, jeho manažovania, rok od roku narastá.

Prekotne sa odstraňujú následky diletantských rozhodnutí hlavných manažérov (to v lepšom prípade). Príkladov pre toto tvrdenie je dosť.

Neodmysliteľnou súčasťou Hradného vrchu, od nepamäti obývaného Keltmi, Rimanmi, Germánmi, Slovenmi je Bratislavský hrad, ktorý sa začiatkom 19. storočia stával ruinou.

Existovali reálne úvahy, aby sa tento pamätník slovenskej  kultúry zbúral. Pripravovala sa súťaž novodobej zástavby  priestoru.

Našťastie sa začalo s jeho obnovou a aj po tomto kľúčovom rozhodnutí zápas o podobu Hradu neustal; napriek požiadavkám niektorých „odborníkov“, aby bola strecha plochá, obnovila sa pôvodná sedlová.

Ďalším príkladom „odbornosti“ pri predkladaní návrhov je novostavba Slovenského parlamentu, pri ktorej sa zvažovalo s jej zrovnaním so zemou aj predaj. Novopostavená lukratívna budova Národnej rady Slovenskej republiky mala byť predaná za symbolickú hodnotu, jednu korunu.

Samostatnú kapitolu barbarstva vykonávaného v Bratislave otvára plánované vybudovanie  električkovej trasy  popred centrálny vstup do novostavby SND.

Súhlasné stanovisko s výstavbou prezentované primátorom a architektom M. Vallom považujem za zarážajúce.

Každý Bratislavčan, ktorý by pociťoval potrebu sa k tomuto zámeru vyjadriť, každý člen akejkoľvek odbornej komisie, ktorá ho bude posudzovať, vrátane Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, by sa mal oboznámiť so stanoviskom k tomuto zámeru, ktoré poskytol architekt Branislav Kaliský (Bratislavský kuriér zo dňa 30. okt. 2019 v rubrike Vaše názory/napísali ste nám).

Súčasná argumentácia Magistrátu a primátora Valla, že tento variant  je najlepší,  je farizejská v tom, že o tomto variante sa nemalo vôbec uvažovať; nemal byť vôbec pripustený ako variant.

Dovolím si tvrdiť, že na svete neexistuje civilizovaná krajina a hlavné mesto, ktoré by terajší alebo podobný existujúci stav v priestore dodatočne narušilo električkovou (pozemnou) dopravou.

Bratislava sa stáva hlavným mestom absurdít. Menia sa zvolené a už zrealizované princípy obnovy, popr. výstavby.

Tak tomu bude (v prípade realizácie zámeru) aj na divadelnom námestí pred centrálnym vchodom do novostavby SND.

Hodnotu tomuto námestiu vtláča architektonické stvárnenie priestoru centrálneho vstupu do jednej z najvýznamnejších kultúrnych inštitúcii Slovenska a nie dodatočne vedená a postavená električková trasa.

Od Magistrátu a jeho primátora už neprekvapí ani možný nový „kompromisný“ variant električky po Pribinovej,  pri ktorom bude električková zastávka zriadená priamo v  postavenom OC Eurovea. Výhody?

Zastávka by bola zastrešená, využívalo by ju dostatok ľudí a hlavne, celkové náklady na vybudovanie trasy by boli o niečo nižšie.

Novovznikajúce občianske združenia zamerané napr. na zabránenie vulgarizácie mesta sú plne opodstatnené a len logickým vyústením nezodpovedných rozhodnutí Magistrátu a jej primátora M. Valla.

Vavro

Foto: čitateľ

1 komentár
ODPOVEDAŤ Daniel | 25. 11. 2019, 11:13

Suhlasim s názorom p. Vavra. Návrh na situovanie el. trate by som ešte "vylepšil" zriadením jej kruhového obratiska okolo sochy pred vstupom do divadla...

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter