Aktuálne dianie 19. november 2021

Nájomné bývanie – politický marketing alebo budúcnosť?


Nájomné bývanie je v Bratislave, rovnako ako na celom Slovensku, dlhoročným problémom. Za posledných 15 rokov sa v tejto oblasti nespravilo veľa. Téma sa síce počas posledných mesiacov v politických diskusiách objavuje častejšie, no žiaľ, v praxi by sme výrazný posun hľadali len ťažko. 

V krajinách V4 sme na tom dlhé roky najhoršie

Bratislava má aktuálne do 2 000 nájomných bytov. Čo je približne iba 1% zo všetkých bytov v Bratislave. „Pre porovnanie, v Brne je to 15 %, vo Viedni až 30 %, a ďalších 30 % sú  byty s regulovaným nájmom vo vlastníctve neziskových spoločností.  Priemer v rámci celej EÚ je približne 10 %,“ uvádza bratislavský magistrát. V krajinách V4 sme na tom rovnako najhoršie.

Matúš Vallo, po jeho zvolení do primátorského kresla, mal ambíciu do volieb v roku 2022 mať hotových alebo projekčne rozrobených 700 mestských nájomných bytov. Celkovo mesto spočiatku plánovalo zabezpečiť 1243 bytov, z toho rekonštrukciou vlastného majetku - 105, spoluprácou v partnerstvách - 150, projektom s developermi - 101 a výstavba nových bytov - 887. A aká je situácia s nájomným bývaním po troch rokoch v Bratislave?

Obyvatelia niektorých mestských častí nových „susedov“ odmietajú

Napriek snahe mesta stavať, viaceré pokusy stroskotali. Miestni nových „susedov“ z rôznych dôvodov odmietajú. Napríklad v lokalite Prievoz, obyvatelia mestskej časti petíciou a „dobrými argumentami“, ako informoval primátor, výstavbu nájomných bytov zastavili.

V povoľovacom procese sú dva projekty so 188-mi bytmi

V povoľovacom procese sú aktuálne dva mestské projekty na bytové domy. „Projekt na Muchovom námestí má vydané právoplatné územné rozhodnutie, kde sa v 1. etape očakáva 103 bytových jednotiek a plánované ukončenie výstavby v roku 2024. Ďalší projekt na Terchovskej ulici je vo fáze prípravy na podanie územného rozhodnutia, kde by malo byť postavených 85 bytových jednotiek,“ informovala Bratislavský kuriér hovorkyňa hlavného mesta, Katarína Rajčanová.

Bratislava zároveň vyhlasujeme architektonickú súťaž na lokalitu Janíkov dvor v Petržalke, kde v horizonte 3 rokov môže pribudnúť ďalších 100 bytov do nájomného fondu. 

 Do užívania zatiaľ odovzdali 41 zrekonštruovaných bytov

 Okrem nových bytov sú v projektovaní aj staršie mestské byty. Po dokončení ďalších prác mesto získa ešte 55 bytov. Hovorkyňa mesta uviedla, že v tomto volebnom období sa z bývania v rekonštruovaných nájomných bytoch tešia štyri desiatky nových záujemcov.

 Zrýchliť výstavbu má staronová organizácia

Na zrýchlenie výstavby nových bytov, projektovanie a správu vznikla v júni 2021 Bratislavská organizácia bývania. Tá sa transformovala z pôvodnej Spoločnosti pre rozvoj bývania. „Zadefinovali sme si niekoľko možných ciest, ako získať potrebné počty nových mestských bytov (vlastná výstavba nových bytov, rekonštrukcie starších nehnuteľností vo vlastníctve mesta, spoluprácou s developerskými spoločnosťami a nákupom bytov na voľnom trhu) a "staronová" mestská organizácia BOB bude po rozbehnutí kľúčovým subjektom pre túto činnosť," priblížila  námestníčka primátora a predsedníčka správnej rady Bratislavskej organizácie bývania Lenka Antalová Plavuchová.

Magistrát hľadá nové nástroje, odkupuje byty od súkromníkov

Jednou z aktuálnych iniciatív Magistrátu v otázke nájomných bytov je aj odpredaj bytov od súkromných vlastníkov.   „V súlade s koncepciou Mestskej bytovej politiky kupujú predstavitelia mesta Bratislava staršie byty na voľnom trhu pre potreby nájomného bývania. Ide o jeden zo spôsobov mestského bytového fondu,” uviedlo vo svojom stanovisku hlavné mesto.

O čo išlo? Do 3. novembra mohli Bratislavčania ponúknuť mestu 1-izbové a 2-izbové byty za účelom nájomného bývania. Nehnuteľnosti sa museli nachádzať v troch mestských častiach Bratislavy – Staré Mesto, Ružinov a Rača. Každá z týchto mestských častí mala schválenú maximálnu výšku ceny, ktorú môže do nehnuteľností investovať. V prípade Starého Mesta išlo o suma 200 000 Eur, v Ružinove o 1 000 000 Eur a v Rači o 400 000 Eur.

Plus jeden nájomný byt pre Staré Mesto

Iniciatíva však nezaznamenala veľký úspech. Doručená bola len jedna ponuka. Tú už v uplynulých dňoch vyhodnotila komisia. 18. novembra bude predložená Mestskému zastupiteľstvu na schválenie. „Obálka, ktorá bola doručená na magistrát, obsahovala jednu ponuku, ktorá splnila všetky podmienky vyplývajúce z obchodnej verejnej súťaže. O ponuke ešte musí rozhodnúť mestské zastupiteľstvo, ak prejde sociálnou komisiou. Za malým záujmom k odpredaniu bytov vidíme aj fakt, že v súčasnosti je situácia na trhu s bytmi taká, že je väčší dopyt po bytoch, ako je reálna ponuka,“ uviedla pre Bratislavský kuriér Katarína Rajčanová. Keďže sa v prvom kole zapojil nízky počet prihlásených záujemcov, zvažuje magistrát druhé kolo.

Prehľad počtu bytových jednotiek k jednotlivým projektom:

 

Počet bytových jednotiek

Stav

Muchovo námestie

104

Právoplatné územné rozhodnutie

Terchovská

85

Príprava na právoplatné územné rozhodnutie

Záhorská Bystrica

62

Architektonická štúdia

Janíkov dvor

100

Architektonická súťaž

Habánsky mlyn

 

42

Prebieha vysporiadanie majetkových pomerov, projektová príprava

Velehradská

6

Dokumentácie pre územné rozhodnutie

Zámocké schody

7

Projektovanie pre ohlášku

Mierová

4

Odovzdané

Rekonštrukcie

27

Odovzdané

Rekonštrukcie

55

Obstarávanie zhotoviteľa

Housing First

10

Odovzdané

Nákup z poplatku za rozvoj

10

Odovzdané

Nákup – Verejné obstarávanie na neskolaudované byty

100

V príprave

 

 

 

 

 

(jp, ilustr. foto asb.sk)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter