Aktuálne dianie 7. máj 2020

Na Úrade BSK zriadili Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja


Na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zradili od 1. mája Inštitút regionálnej politiky Bratislavského kraja.

Bude centrom nových nápadov, prístupov a zabezpečí dáta pre správne rozhodovanie. Vďaka inštitútu sa majú vytvoriť vhodné podmienky na rozvoj jednotlivých sektorových politík a ich efektívne a hospodárne zavádzanie do praxe.

Informovala o tom hovorkyňa BSK Lucia Forman.

BSK presadzoval, aby na vyšších územných celkoch vznikli analyticko-strategické kapacity, ktoré by pomáhali efektívnejšie zvládnuť rôznorodé výzvy kraja, a tým prispievali k šetreniu verejných zdrojov.

Napriek tomu, že pôvodne bola výzva ministerstva vnútra ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Efektívna verejná správa na budovanie smart regiónov zameraná len pre menej rozvinuté regióny, BSK sa podarilo presadiť, aby mohol byť do výzvy zapojený.

"Ministerstvo tým vytvorilo rovnakú príležitosť na zvyšovanie analyticko-strategických kapacít pre všetky regióny. Bratislavský kraj sa pri príprave inšpiroval v zahraniční, kde je pre regióny a mestá bežnou praxou vytvárať analyticko-strategické jednotky, ako je napríklad Inštitút plánovania a rozvoja hlavného mesta Praha," spresnila Forman.

Predseda BSK Juraj Droba priblížil, že Bratislavský kraj v dôsledku rastúcej urbanizácie čelí množstvu výziev, najmä v oblasti dopravy, životného prostredia, sociálnej inklúzie, problémom s dostupným bývaním či zabezpečenia kvalitných služieb pre obyvateľov.

"Náš projekt bol schválený ako prvý spomedzi všetkých vyšších územných celkov v plnej výške v hodnote takmer dva a pol milióna eur a pomôže nám tieto výzvy úspešne vyriešiť," uviedol.

Zriadenie inštitútu má prispieť ku kvalitnému zberu dát, príprave strategických riešení výziev a následne aj k ich podpore z eurofondov. Aktivity budú zabezpečovať skúsení analytici, ktorých úlohou je získavať, zhromažďovať a vyhodnocovať dáta a hľadať čo najlepšie riešenia pre kraj.

"Medzi kľúčové aktivity inštitútu patrí predovšetkým implementácia princípov "smart politík" v regiónoch s cieľom zlepšiť život obyvateľov. Okrem spracovania dát budú zamestnanci zodpovední za tvorbu rozvojových strategických dokumentov, štúdií, koncepcií, ako aj prípravu kraja na čerpanie prostriedkov z externých zdrojov a podporu pri implementácií jednotlivých projektov," vysvetlila Forman.

BSK pripraví strategické dokumenty ako napríklad Bratislava Smart Region, adaptačný plán na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, stratégiu rozvoja zdravotnej starostlivosti v kraji na roky 2021 až 2025.

Taktiež koncepciu rozvoja verejnej hromadnej dopravy či koncepciu a zvyšovanie priepustnosti a bezpečnosti vybraných križovatiek na cestách 2. a 3. triedy na území kraja. "Tieto budú podkladom pri čerpaní eurofondov," podotkla Forman.

(TASR)
Foto: archív
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter