Aktuálne dianie 31. august 2020

Na Nivách plánujú postaviť takmer 70-metrovú administratívnu budovu


Na bratislavských Nivách plánuje developer Immocap Invest III vybudovať administratívnu budovu s názvom The Mill. S výškou takmer 70 metrov má stať na križovatke Plynárenskej i Mlynských nív a bude pokračovaním okolitej biznis zóny. Nahradiť má súčasný skladovo-administratívny areál, ktorý sa má asanovať. Vyplýva to zo zámeru, ktorý bol predložený na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Stavbu v hodnote 50 miliónov eur plánuje investor dokončiť v toku 2023

Investor predpokladá spustenie výstavby v budúcom roku a jej dokončenie v roku 2023. Podotýka však, že začiatok stavby je podmienený právoplatnými rozhodnutiami v povoľovacích procesoch. Celkové odhadované náklady uvádza developer na úrovni asi 50 miliónov eur. Investor v projekte počíta s celkovou podlahovou plochou 42.893 metrov štvorcových (m2) a so 405 parkovacími miestami.

"Širšie okolie riešeného územia je vnímané ako takzvaný City Business District, teda územie s vysokou koncentráciou administratívnych budov. V západnej časti je územie zastavané najmä budovami občianskej vybavenosti (administratíva, menšie obchodné prevádzky, služby, sklady), vo východnej časti je situovaných viacero väčších budov na bývanie (Citypark Ružinov, Jarabinky), ale aj budovy občianskej vybavenosti," spresňuje investor.

Pozemok, kde plánuje stavať, je v súčasnosti zastavaný na asi 60 percent, a to budovami skladov a administratívy. "Tieto existujúce objekty budú v plnej miere asanované vrátane ich odpojenia od inžinierskych sietí," podotkol developer s tým, že na mieste chce postaviť administratívnu budovu so zabezpečeným parkovaním v podzemnej garáži.

Vstupná hala do budovy má byť prístupná zo severnej strany napojenej na peší ťah od zastávky MHD na Prievozskej ulici. Na 13. nadzemnom podlaží, v časti nad západným krídlom budovy, navrhuje investor strešnú terasu so zeleňou a odpočinkovými priestormi pre zamestnancov. "Z hľadiska konštrukčného riešenia je stavba navrhnutá ako železobetónový monolitický skelet. Fasáda objektu bude riešená ako ľahká konštrukcia s prevetrávaným metalickým obkladom," uviedol v dokumente developer.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter