Aktuálne dianie 3. október 2018

Na Devínskej Kobyle sa vraj opäť ťaží drevo, petícia proti výrubu pokračuje


Predseda petičného výboru petície „Zabráňme výrubu lesa na Devínskej Kobyle“ Ján Žatko tvrdí, že na Devínskej Kolybe sa opäť začala ťažba dreva.

A to aj napriek tomu, že rokovania medzi zástupcami ministerstva, štátneho podniku Lesy SR a občianskej verejnosti neboli podľa neho ukončené.

„Spolu s ďalšími členmi petičného výboru sme sa pred necelými dvomi týždňami rozhodli naštartovať túto petíciu aby sme podporili snahu samospráv Devína, Karlovej Vsi a Dúbravky a občianskych združení a aby sme spoločne zabránili plánovanej hospodárskej ťažbe dreva na Devínskej Kobyle, ktorú mienia zrealizovať v tomto roku štátne Lesy,“ uvádza v stanovisku k situácii J. Žatko

Ako informoval, za necelé dva týždne petíciu podpísalo viac ako 1 800 ľudí.

Link na petíciu: https://www.peticie.com/zabrame_vyrubu_lesa_na_devinskej_kobyle

Predseda petičného výboru ďalej uviedol, že vzhľadom na túto skutočnosť, ešte dnes zaslali oficiálnou poštou otvorený list ministerke pôdohospodárstva Gabriele Matečnej, ministrovi životného prostredia László Sólymosovi a generálnemu riaditeľovi štátneho podniku Lesy SR Marianovi Staníkovi.

V liste žiadajú, aby bol plánovaný masívny a necitlivý výrub lesa na Devínskej Kobyle zastavený.

Podpisovanie petície naďalej pokračuje a bude odovzdaná v dohľadnom čase, spôsobom aký požaduje zákon, na ministerstve pôdohospodárstva.

„Petičný výbor tvoria obyčajní ľudia žijúci pod Devínskou Kobylou, ktorí sa nezaoberajú ochranou prírody profesionálne.

Sme však toho názoru, že oblasť Devínskej Kobyly by sa nemala využívať na komerčné účely ako hospodársky les, ale mala by byť maximálne zdôraznená jej rekreačná funkcia.

Jednoducho povedané, radi by sme so svojimi deťmi alebo vnúčatami chodili na prechádzky do lesa a nie na rúbanisko,“ dodal Ján Žatko.

Lesy SR nedávno o. i. informovali, že obhospodarovanie lesov pri Bratislave v pôsobnosti Lesnej správy Bratislava Odštepného závodu Smolenice štátneho podniku LESY Slovenskej republiky je vykonávané v súlade s platným Programom starostlivosti o les vyhotoveným na obdobie rokov 2016-2025. 

„Pred samotnou realizáciou výkonu ťažby dreva je povinnosťou lesného hospodára stromy určené k ťažbe vyznačiť a riadne zaevidovať.

Práve vykonávanie týchto prác bolo spúšťačom nevôle návštevníkov lesa, ktoré viedli k pozastaveniu samotného výrubu stromov a umožneniu vec preskúmať a prehodnotiť zástupcami verejnosti“, uviedol Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

Pracovná komisia k dnešnému dňu nedospela k legitímnym dôvodom na úplné zastavenie výkonu ťažby v lokalite Devínska Kobyla a Vydrica.

Ďalšie rokovania budú smerovať k vytvoreniu zón sústredenia ťažieb v cykloch schváleného plánu starostlivosti o les s ohľadom na rekreačné využívanie priľahlých lesov.

„Lesy Slovenskej republiky na posilnenie verejnoprospešných funkcií vyčlenili tzv. zóny bez zásahu, ktorých výmera je vyše 280 ha, čo predstavuje z celkovej plochy lesov Devínskej Kobyly takmer 25 %“, uviedol vedúci lesnej správy Bratislava Martin Knurovský a dodáva:

„V tejto zóne sa budú spracovávať len suché a vyvrátené stromy v záujme bezpečnosti návštevníkov lesa.“

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik sa rozhodli vykonať v najbližšom období spracovanie kalamitnej hmoty, výchovné ťažby v mladších porastoch a v minimálnom rozsahu i neodkladnú obnovnú ťažbu.

„Dôvodom tohto rozhodnutia je dodržanie zákonného termínu spracovania kalamity, ktorý je šesť mesiacov od jej zaevidovania, rovnomernosť záťaže lokality ťažbovou činnosťou, ktorej odklad má negatívny dopad na frekvenciu mechanizmov, ako i obmedzené využívanie lesov verejnosťou“, vysvetlil nedávno riaditeľ Odštepného závodu Smolenice Ivan Danček a doplnil:

„Obnovná ťažba bude realizovaná výlučne za účelom dosiahnutia prirodzenej obnovy pôvodných drevín Devínskej Kobyly“.

(rl)

Ilustr. foto: BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter