Aktuálne dianie 8. september 2019

Môže ísť o klientelizmus, či stret záujmov? Granty dostali aj združenia, v ktorých figurujú vysokí funkcionári mesta – viceprimátorka, i dočasná riaditeľka MIB


Bratislava nedávno rozdala granty za 300 tisíc eur. Peniaze dostalo aj združenie, v ktorom figuruje aj súčasná viceprimátorka L. Štasselová, či dočasná riaditeľka Metropolitného inštitútu Bratislava (MIB) Zuzana Stanová.

V jednom prípade dostali grant dve združenia, v ktorých figuruje jeden a ten istý človek.

Pozreli sme sa trochu podrobnejšie, kto vlastne dostal z tohto grantového programu najviac peňazí. Komu napríklad tento rok pridelilo hlavné mesto za rok 2019 granty, prostredníctvom Ars Bratislavensis?

V dvoch prípadoch dostalo finančnú podporu, spolu 7000 eur aj občianske združenie Post Bellum. V tomto združení figuruje aj súčasná viceprimátorka Bratislavy Lucia Štasselová.

Na webovej stránke združenia je uvedená ako Koordinátorka kolégia Pamäti národa na Slovensku a okrem iného sa tam o nej píše, že pôsobí aj v komunálnej politike ako poslankyňa mestského a miestneho zastupiteľstva v Bratislave a že spolupracuje s Post Bellum od začiatku roka 2017 ako koordinátorka slovenskej časti Kolégia pamäti národa.

Je možné, že z pozície námestníčky primátora mohla ovplyvniť pridelenie grantu? Pýtame sa primátora M. Valla, či je to podľa neho v poriadku.

Na rok 2019 vyhodnocovala grantová komisia 220 projektov, 47 najskôr vyradila. V 98 prípadoch žiadostí o projekt, neudelila ani cent. Niektoré združenia predložili aj tri projekty.  

Toto združenie žiadalo spolu o tri granty v celkovej výške 14 800 eur, financie napokon získali dva projekty. Jeden v hodnote 5000 eur pod názvom ´89 Výstava k 30 výročiu demokracie a druhý v sume 2000 eur s názvom Bez pamäti niet identity (vzdelávacie zážitkové workshopy).

Tretia žiadosť o grant v žiadanej výške 5000 eur, zostala nevyslyšaná. 

Magistrátu sa pýtame, či nemôže ísť o stret záujmov, resp. možné uprednostňovanie, či klientelizmus? Link na združenie je tu.

Občianske združenie Fallopia dostalo 3500 eur. V združení figuruje Zuzana Stanová, ktorá je dočasnou riaditeľkou Metropolitného inštitútu Bratislava.  Link je tu.

Nadácia Milana Šimečku dostala spolu 10 000 eur, žiadala spolu 19 000 eur predložením troch projektov.  Grant získala za dva projekty. Prvý sa volá [fjúžn] 2019 (8000 eur), druhý má názov: Paráda ku svetovému dňu utečencov (2000 eur).

Táto nadácia je vo verejnosti všeobecne známa, jej zakladateľmi sú Martin Bútora, Fedor Gál, Juraj Flamik, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár, Peter Zajac. Predsedníčkou správnej rady je Eva Salnerová.

A4 – Asociácia združenie pre súčasnú kultúru dostala spolu 9000 eur. Najskôr 5000 eur za projekt A4 - priestor súčasnej kultúry: Šestnásty rok.

A za ďalší projekt pod názvom Kultúrna Bratislava 4000 eur. Generálnym partnerom je Fond na podporu umenia.

A4 je súčasťou medzinárodného kooperačného projektu Re-imagine Europe. Tento projekt je iniciovaný spoločnosťou Sonic Acts (NL) a koordinovaný spoločnosťou Paradiso (NL) v spolupráci s organizáciou Elevate Festival (AT), Lighthouse (Veľká Británia), Ina GRM, Student Center Zagreb / Izlog Festival Landmark / Bergen Kunsthall (NO), A4 (SK), SPEKTRUM (DE) a Ràdio Web MACBA (ES).

Spolufinancované z programu Európskej únie Kreatívna Európa, Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation. Medzi mediálnymi partnermi figuruje Týždeň, či Denník N. Ľubomír Burgr je tu vedený ako umelecký riaditeľ, divadelný a tanečný dramaturg.

To isté meno figuruje aj pri inom získanom grante – v prospech Združenia pre súčasnú operu, ktoré dostalo 5000 eur. Ľubomír Burgr je na stránke loststory.net , uvedený ako prezident Združenia.

Linky sú tu a tu

Grant dostala aj Aliancia Stará Tržnica (AST), ktorá už roky prevádzkuje Starú tržnicu za 1 euro ročne. Dostala 4000 eur za projekt Mestské divadlo v Starej tržnici 2019.

Spoluzakladateľom AST je aj súčasný primátor Matúš Vallo. O téme Starej tržnice sme písali tu.

Čierne diery – 6000 eur

Činnosti Združenia Čierne diery je prezentovaná na ich webe. Vyzerá to, že robia hlavne na Slovensku a o Slovensku.

Ars Bratislavensis, má pritom v štatúte jasne napísané: Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a v zahraničí.

Ich činnosť si pozrite tu.

Spolu 5500 eur dostalo napríklad aj OZ Priatelia Rače, v ktorom figuruje Viktor Bielko. V ostatných komunálnych voľbách kandidoval za poslanca v Rači za Team Vallo, Progresívne Slovensko, SPOLU – občianska demokracia.

Priatelia Rače súťažili s dvomi projektami, za ten prvý, pod názvom Rekonštrukcia sochy "Vychádzajúce slnko" dostali 3500 eur, za druhý 2000 eur. Ten mal názov Rekonštrukcia sochy „Veterníky“.

Mesto na svojej stránke píše, že v jednom kalendárnom roku môže žiadateľ získať dotáciu na podporu maximálne troch žiadostí, resp. projektov. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi v jednom kalendárnom roku na všetky žiadosti je 10000 eur v súhrne. 

Grantový program na podporu kultúry Ars Bratislavensis sa orientuje na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v Slovenskej republike a vzahraničí.

Vznikol na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 200/2003 zo dňa 16.11.2003.

Hlavné mesto na svojej stránke ku grantom Ars Bratislavensis ďalej píše, že pre tento rok mesto ďalšie výzvy v programe neplánuje. „Existujúci grantový program potrebuje prejsť výraznou reformou celého mechanizmu, ktorá bude potrebovať istý čas a naplno by sa mala prejaviť v nových podmienkach od roku 2020,“ tvrdí mesto.

(rl)

Ilustr. Foto: Br. Kuriér

Niektoré ďalšie udelené granty a súvisiace linky

Filmexpanded – dostal grant 4000 eur za projekt „Dokument na kolesách 2019“

/Biele vrany

http://dokumentnakolesach.com/diskutujme-o-hrdinstve/

http://dokumentnakolesach.com/meciar-na-skolach/

http://dokumentnakolesach.com/portfolio/

http://hrdinoviamedzinami.sk/o-projekte/

Mareena dostala 3000 eur

https://mareena.sk/

https://mareena.sk/o-nas

Medzi partnermi figurujú napríklad Nadácia ESET, Nadácia Volkswagen Slovensko, či WebSupport. (ich stránka je tu)

https://www.websupport.sk/o-nas

Táto stránka napríklad v roku 2017 spustila kampaň Bullshit Detector (v spolupráci s konspiratori.sk), ktorá upozorňuje prostredníctvom rozšírenia v prehliadači Chrome na dezinformačné weby.

OZ Priatelia Bratislavy 4000 eur

https://www.litcentrum.sk/institucia/oz-priatelia-bratislavy

Punkt – 4000 eur

http://punkt.sk/spolupraca/

Upupa epops – 3000 eur

https://www.kabinetpomalosti.com/kontakty

https://novacvernovka.eu/program

Grantový program vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 16/2012 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Výšku finančných prostriedkov grantového programu schvaľuje každoročne mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy ako súčasť rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na príslušný rok. (zo štatútu programu)

Link na správu o rozdelení grantov je tu

Link na celkové výsledky sú tu

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter