Aktuálne dianie 18. október 2017

MIKURČÍK: Súdni úradníci prekročili právomoci v spore o hotel Carlton


Vyšší súdni úradníci Okresného súdu Bratislava I porušili zákon v prospech protistrany v spore o bratislavský hotel Carlton. S takýmto podozrením dnes prišiel developer Erik Mikurčík.

Za konaním na súde vidí možnú intervenciu ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd). Tá to označila za vymyslenú konštrukciu, na ktorú nebude reagovať.

Mikurčík dnes usporiadal tlačovú konferenciu v hoteli Carlton, o ktorý sa sporí s obchodnými partnermi a spolumajiteľmi softvérovej spoločnosti Eset, Marošom Grundom a Rudoflom Hrubým. Upozornil na to, že v Obchodnom registri pri Okresnom súde Bratislava I došlo v priebehu leta ku konaniu, ktoré poškodilo jeho záujmy v spoločnostiach Carlton Property a ADS Property.

Viacerí vyšší súdni úradníci podľa podozrenia Mikurčíka uskutočnili protizákonné úkony, za tými realitný podnikateľ vidí možnú korupciu.

Opísal, ako sa dlhé obdobie nemohol dostať k spisu spoločnosti Carlton Property, kde je spoločníkom. Spis si podľa jeho slov vyžiadala ministerka spravodlivosti, čo považuje za neštandardné.

Mikurčík dal konanie ministerky do súvisu s údajným predošlým verejným vyhlásením spolumajiteľa hotela Rudolfa Hrubého, ktorý mal v prítomnosti viacerých osôb povedať, že sa obráti na ministerku, aby riešila situáciu v jeho prospech.

Fakt, že si mala následne vyžiadať spis spoločnosti stojacej za Carltonom nepovažuje za náhodu.

"V tomto mojom prípade sa udialo veľa náhod. Keď je veľa náhod na kope, tak to už nie je náhoda.

Pri určitej situácii sa pán Hrubý verejne oháňal kontaktom na pani ministerku s tým, aby v jeho prospech vyriešila nejakú záležitosť.

Prídem na Obchodný register, tam sú spisy 'stopené', má ich pani ministerka. Viete, na Slovensku máme 200.000 eseročiek.

Môj spis, keď v ňom potrebujem označiť vykonateľnosť rozhodnutia, zrazu nie je. A nie som dnešný," uviedol Mikurčík.

Poukázal na to, že spoločnosť Eset verejne deklaruje podporu pravicovým politickým stranám a politikom. 

"Mne toto zapadá do situácie, že tá pani ministerka je informovaná o tomto prípade, nie mnou, ale zjavne niekým iným, a potom sa pýtam, že ako to môže byť. Sám na to neviem odpovedať," povedal.

Podnikateľ kritizoval, že konkrétna súdna úradníčka Obchodného registra ignorovala neodkladné rozhodnutie Okresného súdu Bratislava V, ktorý zakázal meniť štatutárne orgány v spoločnostiach ADS Property a Carlton Property a odsúhlasila výmenu konateľov v jednej zo spoločností.

Iný súdny úradník Obchodného registra vydal podľa Mikurčíka rozhodnutie na základe podnetu jedného spoločníka v čase, keď boli v spoločnosti dvaja spoločníci.

Ďalšia súdna úradníčka mala zapísať zvýšenie základného imania v spoločnosti v prospech protistrany, čo eliminovalo vplyv Mikurčíka v nej.

Mala tak urobiť bez jeho vedomia, proti spoločenskej zmluve spoločnosti i proti neodkladnému rozhodnutiu súdu.

Mikurčík kritizoval i to, že Obchodný register dodnes nerozhodol o výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia v spoločnosti, v ktorej je majoritným spoločníkom, ktoré sa uskutočnilo ešte v júli.

Obvykle to pritom podľa neho trvá tri dni.

"Ide o vymyslené konštrukcie, preto na ne nebudeme vôbec reagovať," uviedol hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla k tvrdeniam Mikurčíka o možnej zaangažovanosti Žitňanskej v kauze.

Bubla potvrdil, že ministerstvu boli 8. septembra doručené dve podania podnikateľa, v ktorých požadoval preveriť postup vyšších súdnych úradníkov.

Podanie adresovala ministerstvu aj Mikurčíkova protistrana v spore. Okrem postupu vyššej súdnej úradníčky sa sťažovala aj na konanie sudkyne.

"Spisy v danej veci si zo súdu nezobrala ministerka, ale tak ako je to štandardné aj v iných prípadoch, si ich vyžiadalo ministerstvo spravodlivosti, resp. príslušná sekcia, za účelom preverenia podaní," uviedol Bubla.

 "Nakoľko ministerstvo spravodlivosti nemá právomoc prešetrovať konanie, ani vyvodzovať zodpovednosť voči vyšším súdnym úradníkom, boli podania vo vzťahu k vyšším súdnym úradníkom odstúpené predsedníčke Okresného súdu Bratislava I,"doplnil.

Čo sa týka konania sudkyne, ministerstvo ju požiadalo o zaslanie jej vyjadrenia a následne vec posúdi.

"V prvom rade pán Mikurčík svojím vystúpením skôr pripomínajúcim divadlo iba ukázal svoj spôsob uvažovania a práce," reagovali Rudolf Hrubý a Maroš Grund. 

"Vie totiž, že za celou kauzou v skutočnosti je jeho pokus o podvod - či už v podobe podozrivého plnomocenstva a odstavenia investorov, alebo úkonmi, ktoré sa pokúšal urobiť na katastri vo vzťahu k budove Carltonu. Tieto skutky navyše urobil investorom poza chrbát," uvádza sa v ich písomnej reakcii. 

Grund a Hrubý vysvetlili, že následnými právnymi krokmi iba chránili a chránia vlastné miliónové investície a majetok. Podotkli, že na rozdiel od pána Mikurčíka do projektu vložili vlastné finančné prostriedky.

"Pán Mikurčík nie je obeť, ale investori, páni Grund a Hrubý keďže pri tomto pokuse o podvod stále môžu prísť o desiatky miliónov.

Jeho vyhlásenia o vzťahu k ministerke, o ďalších osobách a o konkurze, ktorými pozýval aj na tlačovú besedu, sú iba produktom jeho fantázie a na podobné klebety ani nebudeme reagovať," uzavreli spolumajitelia spoločnosti Eset.

(TASR)
Foto: Ján Luky
1 komentár
ODPOVEDAŤ johan | 19. 10. 2017, 07:18

No veď práve preto je to spoločnosť s ručením obmedzeným. Nikto neručí za nič, všetci klamú a podvádzajú a každý robí len vo svoj vlastný prospech.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter