Aktuálne dianie 4. júl 2017

Mestskí poslanci žiadajú generálneho prokurátora, aby zabránil podaniu žaloby voči VZN o hazarde


Mestskí poslanci žiadajú generálneho prokurátora, aby preskúmal zákonnosť postupu Krajskej prokuratúry Bratislava a aby svojim osobným zásahom usmernil postup prokuratúry tak, aby táto nepodala žalobu proti Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze hazardu v Bratislave.

V utorok 4. júla 2017 podali poslanci metského zastupiteľstva Dana Čahojová a Ján Mrva generálnemu prokurátorovi SR Jaromírovi Čižnárovi žiadosť o preskúmanie postupu prokuratúry s výzvou na výkon právomoci generálneho prokurátora pri posudzovaní schvaľovania VZN č. 2/2017 z 30.marca tohto roku o zákaze umiestňovania herní na území hlavného mesta.

Poslanci sa tak rozhodli, nakoľko mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní nevyhovelo protestu Krajskej prokuratúry Bratislava.

Ako pripomína poslanec a starosta Vajnôr Ján Mrva, prokuratúra v proteste napadla zákonnosť prijatia VZN.

„Prokuratúra si jednostranne osvojila argumentáciu záujmových združení prevádzkovateľov herní. Poslanci vychádzajúc z právnych analýz tento výklad odmietli lebo sa domnievajú, že ustanovenie žiadneho právneho predpisu nevylučuje opakované hlasovanie o nanovo predloženom návrhu nariadenia.

Argumentácia prokuratúry vychádza z pomerne účelového výkladu čl. 2. ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Neopiera sa o žiadnu judikatúru, odbornú literatúru, predchádzajúcu prax a samozrejme ani o kogentné ustanovenie právneho predpisu,“ uvádza v stanovisku poslanec Ján Mrva.

Poslanci vyzvali generálneho prokurátora, aby prispel k presadeniu verejného záujmu na regulácii hazardu a k naplneniu vôle viac ako 130 tisíc obyvateľov Bratislavy, ktorí rovnako považujú nekontrolované umiestňovanie herní za neúnosné.

Žiadajú preto generálneho prokurátora, aby preskúmal zákonnosť postupu Krajskej prokuratúry Bratislava a najmä, aby svojim osobným zásahom usmernil ďalší postup prokuratúry tak, aby táto nepodala žalobu proti VZN o zákaze umiestňovania herní, čím by bola otázka regulácie hazardu na území Bratislavy vyriešená.

„Opačný postup, teda podanie žaloby, by totiž markantne viedol k prehĺbeniu nedôvery obyvateľov Bratislavy k orgánom ochrany práva, ktoré rezignovali na presadenie verejného záujmu v takej naliehavej oblasti, akou je regulácia umiestňovania herní v meste a naopak, prostriedkami dozoru presadzujú podnikateľské záujmy prevádzkovateľov hazardných hier.

Podanie žaloby proti zákonne prijatému nariadeniu by zároveň viedlo k prehĺbeniu stavu právnej neistoty tak mesta, ako aj jeho občanov, dotknutých vlastníkov nehnuteľnosti a napokon aj samotných podnikateľov v oblasti hazardu, preto jej podanie považujú za nežiadúce,“ uvádza v tlačovej správe podpísaný mestský poslanec Ján Mrva.

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter