Aktuálne dianie 9. december 2019

Mestskí poslanci sa zídu 12. decembra na rokovaní zastupiteľstva. Na programe je aj zvýšenie dane z nehnuteľností


Bratislavskí mestskí poslanci majú na programe 12. decembra riadne rokovanie. Do programu je zatiaľ navrhnutých 33 bodov.

Medzi bodmi na rokovanie nechýbajú napríklad návrh na zvýšenie dane z nehnuteľností,  či návrh rozpočtu hlavného mesta na roky 2020-2022.

Poslanci by mali ďalej rokovať aj o bode pod názvom Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Ďalej o Návrhu na uzatvorenie rámcovej úverovej zmluvy s Európskou investičnou bankou na roky 2020 – 2024, alebo o Návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019.

Poslanci by sa mali ďalej zaoberať aj Návrhom výkonnostných ukazovateľov KPI pre obchodné spoločnosti DPB, BVS, OLO a Metro, Návrhom Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave, či petíciou za zachovanie vinohradov v Krasňanoch, Rači a Novom Meste.

(red)

Ilustr. Foto/Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter