Aktuálne dianie 3. február 2020

Mestskí poslanci sa 30. januára zaoberali aj diviakmi a možnosťami ich eliminácie


(Bratislavský kuriér, rl) - V rámci bodu, na rokovaní MsZ 30. januára, v ktorom sa hovorilo o činnosti Mestských lesov Bratislava, sa viedla diskusia aj o diviakoch, ktoré sa z času na čas objavia v okrajových častiach mesta.

Diskusiu začala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová, ktorá okrem iného upozornila, podľa nej, na enormný výskyt diviačej zveri:

„Nedávno sme zaznamenali taký prípad, že mamička s kočíkom prechádzala medzi mestskou časťou Dúbravka a Karlova Ves a ocitla sa uprostred diviačieho stáda.

Vydesená volal pánovi poslancovi, čo s tým. Asi o tom viete, ale chcela by som vás poprosiť, keď je to také problematické ten odstrel a oni sa tak množia a ten odstrel nič nevyrieši, neboja sa ľudí, nemajú prirodzeného predátora a pred chorobami sú chránené, že či by sa nedalo použiť niečo také ako chemická kastrácia, že by sa im to podhodilo do toho krmiva...,“ uviedla.

Argumentovala aj tým, že ľudia sa starajú o svoje predzáhradky, záhrady a keď ráno prídu a celá záhradka je rozrytá od diviakov pod panelákmi, tak sú z toho nešťastní. „Nielen že sa boja, ale to aj ničí ľudskú prácu,“ dodala.

Starostka Devína Ľubica Kolková k tomu uviedla, že aj ich obec hľadala možnosti eliminácie diviakov a uviedla, že veľa možností nie je a strieľanie tiež veľmi neprichádza do úvahy, keďže ide o obývané oblasti.

Odporúčanie zo stretnutia so zástupcami štátnych lesov podľa nej, pre záhradkárov a tých, ktorým chodia na pozemky bol, aby si ich vybavili tzv. pachovými ohradníkmi. Poslanec Peter Pilinský tvrdil, že dnes žneme plody toho, „že sme sa s prepáčením pokakali a zakázali sme spoločné poľovačky v Mestských lesoch.

„Na spoločných poľovačkách sa najúčinnejšie a najrýchlejšie tlmí diviačia zver. Tie spoločné poľovačky sa vykonávali v takom období, kedy nedošlo k nejakým konfliktom s turistami, bolo to v pracovnom dni, boli označené tie cesty, boli tam ľudia ktorí upozornili návštevníkov a teraz žneme to, že tie diviaky nám behajú po sídliskách a za chvíľu nám bude behať po sídliskách aj danielia zver tak, ako to je dnes v Pezinku, u nás v Rači máme s tým extrémny problém, chemická kastrácia neprichádza asi do úvahy, možno príde africký mor a bude...“.

Riaditeľ Mestských lesov Bratislava Matej Dobšovič k tomu uviedol, že tzv. chemickú kastráciu zákon pre poľovnú zver nedovoľuje. Uviedol aj štatistiku. „V roku 2019 na úseku masívu Malých Karpát 86 kusov, Sitina 23 kusov, Lamač 15 kusov. Uviedol, že vzhľadom na blízkosť obydlí, je problém spolupráce na tomto s poľovníkmi.

„My sme nakúpili špeciálne prístroje, ktorými takpovediac vidia za roh, že tam žiadny človek nie je v kríku, al. podobne“. Podotkol, že diviačia zver má pomerne veľkú schopnosť migrovať. „My sme si to teraz uvedomili, pretože máme malé prasiatko, albína, ktorý je veľmi ľahko rozoznateľný a jeden deň sme ho videli nad Račou a na druhý deň ho zachytila fotopasca na Sitine,“ konštatoval.

„Práve včera (29.1.-pozn. red) – prišiel oficiálny list z veterinárnej správy, kde uložil všetkým poľovným hospodárom povinne strieľať diviaky vo všetkých vekových štádiách, dúfame, že aj tie okolité poľovné združenia sa do toho aktívne pustia a budeme vidieť nejaké výsledky.“

K spoločným poľovačkám uviedol, že sa zamýšľali nad tým, že by požiadali zastupiteľstvo o výnimku na spoločnú poľovačku. „Moji kolegovia, ktorí sú skúsení poľovníci sú toho názoru, že by sme pravdepodobne nezaznamenali nejaký veľký úspech týmto spôsobom.

Tých lovcov ktorí sú schopní presne zamieriť a strieľať na zviera v pohybe je v tomto kraji pomerne málo, čiže z ich vlastného popudu sme sa dohodli, že budú prebiehať tie individuálne, našimi zamestnancami vo veľmi skorých ranných hodinách na miestach, kde je minimálny pohyb osôb,“ dodal.

Prihlásil sa aj starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa, ktorý uviedol, že v súvislosti s migráciou a škodami, ktoré robí diviačia zver v rámci záhrad, treba dať podľa neho do pozornosti aj ich kontakt s autami. Upozornil pritom najmä na lokalitu medzi krematóriom a vstupom do starej časti Záhorskej Bystrice.

„Môžeme povedať, že denno-denne sú strety autá so zverou, či už je to diviak, alebo daniel a my sme požiadali a dali list na hlavné mesto, aby sa tam umiestnili značky, ktoré tam nie sú, ktoré jednak ukazujú zvýšený pohyb zveri, “uviedol. Svetelné blikajúce tabule by podľa neho mali byť večer, počas tmy, kedy zver migruje a počet zrazenej zveri je podľa neho násobne väčší ako to, čo sa uloví.

Poslanec Jakub Mrva poprosil riaditeľa Mestských lesov, že pokiaľ by sa reálne uvažovalo o spoločných poľovačkách, aby to išlo najskôr na mestské zastupiteľstvo, „pretože ja naozaj nevidím spoločnú poľovačku ako niečo, čo by malo byť v rekreačných lesoch, ide o vysoký pohyb ľudí so zbraňami, ktorí mieria na pohybujúcu sa zver – treba si uvedomiť, že v týchto lesoch sú desiatky, stovky ľudí, ktorí sa tam pohybujú po zotmení, ktorí sa tam pohybujú skoro ráno...naozaj mohli by sa tam vyskytnúť nejaké nebezpečné situácie,“ uviedol.

Ako dodal, problém s diviakmi existuje, no menej sa bojí toho, že ho napadnú diviaky, ako toho, že by ho tam pri spoločnej poľovačke niekto mohol zastreliť.

Riaditeľ MLB Matej Dobšovič dodal, že väčšina poľovníkov v okolí Bratislavy sa viac orientuje na daniele a tento typ zveri. Ide podľa neho o nepopulárnu prácu (odstrel diviaka-pozn. red) a robia ho väčšinou zamestnanci lesov, ako poľovníci.

„Diviak je chytré zviera, veľmi ťažko sa na neho loví a zároveň aktuálne nie je po ňom nejaký dopyt - po tom mäse samotnom aj v dôsledku mediálnych správ o diviačom more, ktorý síce na západnom Slovensku nie je, ale bohužiaľ má to vplyv na ten dopyt“.

(rl)

Foto: Archív/FCB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter