Aktuálne dianie 5. december 2017

Mestskí poslanci majú tento týždeň nabitý program - rokujú vo štvrtok i v piatok


Riadne mestské zastupiteľstvo bratislavských poslancov je zvolané na štvrtok 7. decembra.

Primátor určil aj dokončenie nedorokovaných zastupiteľstiev z 20. novembra na piatok od pol deviatej.

Riadne zastupiteľstvo sa má začať vo štvrtok a hlavným bodom programu je rozpočet hlavného mesta SR na nasledujúci rok.

Medzi ďalšími navrhnutými bodmi programu figurujú napríklad aj návrh na percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, návrh nového organizačného poriadku Mestskej polície hlavného mesta SR, či prerokovanie Akčného plánu cyklistickej a pešej dopravy pre rok 2018.

Je tam aj návrh zmeny stanov organizácie Bratislavská organizácia cestovného ruchu, alebo aj Koncepcia pomoci ľuďom bez domova.

Pokiaľ ide o dokončenie zastupiteľstva z 20. novembra, na poslancov čaká ešte asi 21 bodov.

Medzi nimi napríklad návrh na poskytnutie dotácie pre projekt Q-centrum: poradenské a komunitné centrum pre LGBT ľudí v sume 10 000 eur, aktualizácia Celomestského zoznamu pamätihodností Bratislavy, ďalej ročná správa o realizácií Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020 (ďalej len „PHSR“) za rok 2016 a Aktualizácia akčných plánov PHSR na roky 2017 – 2019.

Z mimoriadneho zastupiteľstva 20. novembra, ktoré primátor označil že bolo zvolané s právnou vadou, zostal iba bod rôzne.

(rl)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter