Aktuálne dianie 7. máj 2020

Mestské lesy v Bratislave rušia povolenia na vjazd áut do lesoparku


Od štvrtka 7. mája 2020 rušia Mestské lesy v Bratislave (MLB) na celom území mestských lesov platnosť povolení na vjazd motorových vozidiel vydaných pred rokom 2020. Dôvodom je nedostatočná evidencia a netransparentné rozdávanie niektorých povolení na vjazd z minulosti.

Ako MLB ďalej uvádza, na základe zákona o lesoch je vjazd do lesoparku motorovým vozidlom povolený len s platným povolením mestských lesov.

Od začiatku roku 2020 sme začali uplatňovať nové, pevne stanovené pravidlá, pričom povolenie je možné dostať výlučne na činnosti potrebné k fungovaniu lesoparku.

Podľa MLB ide napríklad o kosenie lúk, údržbu cyklotrás, spriechodňovanie cyklistických a turistických trás či údržbu dreveného mobiliáru (altánky, lavičky, mostíky cez potok).

Celkovo sa podarilo znížiť počet aktuálne platných povolení približne na 1/2 pôvodného počtu.

Väčšina povolení zanikla exspiráciou doby platnosti a následným nepredĺžením povolenia. Dnešným dňom strácajú platnosť aj  všetky povolenia vydané pred rokom 2020, platné sú už len tohtoročné s novým vizuálom a presnou evidenciou (vzory v prílohe).

„Mestské lesy patria medzi najviac navštevované na Slovensku a práve na prítomnosť áut sme v minulom roku dostavali najviac sťažností. Preto už vydávame povolenky len na činnosti súvisiace s údržbou lesoparku.

Tí, ktorí v minulosti dostali povolenku na vjazd z rôznych iných dôvodov, si budú musieť zvyknúť na nové pravidlá, uviedol Matej Dobšovič, riaditeľ MLB.

Pracovník pre podporu rekreácie MLB Marek Páva uviedol, že „lesopark je územie vyhradené na prechádzky, beh a cyklistiku. Jazda motorových vozidiel na úzkych lesných asfaltkách narušuje komfort rekreácie týchto návštevníkov a často vznikali konflikty.

Situácia bola neúnosná a bolo potrebné ju riešiť radikálnym znížením počtu povolení na vjazd. Zároveň sa zvýšil počet kontrol, v čom budeme pokračovať“.

Podľa MLB oproti minulosti už nie je možné dostať povolenie na vjazd napríklad na vjazd autom do lesa za poplatok (využívané na rôzne oslavy, akcie, grilovačky), na rybárstvo, skracovanie si cesty do práce alebo k nehnuteľnosti cez mestské lesy, udeľovanie povoleniek rodinným príslušníkom a po známostiach.

Mestské lesy dodali, že vydávajú povolenia len na cesty hlbšie v lesoch patriacich priamo mestu Bratislava (mapka v prílohe).

Povolenia na vjazd na Železnú studničku (Cesta mládeže od Červeného mosta po Sanatórium) vydáva priamo hl. mesto, pričom aj tu sa už pracuje na znížení počtu povolení.  V obľúbených lokalitách mimo lesoparku ako Biely kríž, Devínska Kobyla či lužné lesy nemajú mestské lesy žiadnu právomoc.

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter