Aktuálne dianie 8. február 2020

Mestské lesy v Bratislave: Drevo ťažia, ale v nižších objemoch


Ťažba dreva v roku 2019 bola najnižšia v histórii mestských lesov. Hlavnou úlohou Mestských lesov v Bratislave je vytvárať optimálne podmienky na oddych a šport v prírode.

Všetky ostatné hospodárske činnosti sa tomu musia podriadiť. Informovali o tom Mestské lesy v Bratislave (MLB).

"Aj preto je ťažba dreva od roku 2014  v našich lesoch výrazne znížená a na viac ako na polovici územia sa dokonca nerúbe vôbec.  Na menšej časti nášho územia však môže ťažba prebiehať,“ uvádzajú MLB. 

V číslach to podľa organizácie vyzerá tak, že  odhadovaný ročný prírastok dreva bol 18.000 m³ a ťažba dreva za rok 2019 bola 4.988 m³.

„Ako vidno z čísel, väčšina dreva ktoré v našom lese prirastie, v ňom aj zostáva. Takto to je už niekoľko rokov, a tento rok sme dosiahli historicky najnižšiu ťažbu. Mestské Lesy v Bratislave teda drevo ťažia, ale v porovnaní s minulosťou vo výrazne nižších objemoch.“ uviedol Matej Dobšovič, riaditeľ organizácie

Na stránke mapy.bratislava.sk pribudla sekcia “Mestské lesy”. Okrem grafického vyznačenia Zón Kľudu (bez ťažby dreva) je tam podľa MLB možné nájsť aj hranice mestských lesov a tiež vyznačené úseky, na ktorých v minulom roku ťažba prebiehala a v akom objeme.

Vylúčená ťažba dreva v MLB

„Ako jediní na Slovensku umožňujeme zúčastňovať sa ochranárom na procese vyznačovania ťažby dreva, pričom k výberu jednotlivých stromov dochádza po spoločnej zhode s našimi lesníkmi.

Všetky stromy s vysokou ekologickou či estetickou hodnotou zachovávame a to aj v zóne, kde prebieha lesné hospodárenie. Reflektujeme tak aj ochranársky či rekreačný pohľad na les.“ uviedol Marek Páva, asistent riaditeľa pre manažment projektov.

Ťažba dreva MLB v roku 2019

Mestské lesy v Bratislave by objem ťažby dreva radi udržali na takto nízkej úrovni. V budúcnosti však chcú výrazne znížiť negatívne vnímané dopady hospodárskej činnosti na rekreáciu, hlavne poškodenie lesných ciest, pohyb ťažkých mechanizmov či estetický dopad ťažby dreva na rekreačné prostredie.

MLB majú v správe vyše 3,000 hektárov lesa, vo vlastníctve hlavného mesta. Patria sem obľúbené miesta ako Partizánska lúka, Železná studnička, Kačín, Kamzík či Horáreň Krasňany.

(red)

Foto: MLB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter