Aktuálne dianie 25. marec 2020

Mestské časti presúvajú špecializované zbery či jarné upratovania


Viaceré bratislavské mestské časti rušia, respektíve presúvajú pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu špecializované zbery na iné termíny.

Týka sa to napríklad zberu veľkorozmerného a biologického odpadu zo záhrad či zberu starých elektrospotrebičov. Samosprávy o tom informujú na svojich webových stránkach.

"Obyvateľov ubezpečujem, že v žiadnom prípade neprídu o možnosť zbaviť sa starého nábytku či odpadu zo záhrady.

V dôsledku opatrení nariadených vládou ich však nemôžeme zorganizovať v tomto kritickom období," približuje starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že o náhradných termínoch bude mestská časť informovať v dostatočnom predstihu.

Zber elektroodpadu z dôvodu preventívnych opatrení zrušil aj Ružinov, ktorý rovnako zrušil plánované každoročné jarné upratovanie.

"Uvedená situácia nás mrzí. Sme však presvedčení, že dodržiavaním vládnych opatrení a zodpovedným prístupom všetkých obyvateľov sa nám šírenie vírusu podarí zastaviť čo najskôr," konštatuje mestská časť.

Odoberanie biologicko-rozložiteľného odpadu prerušilo Stredisko údržby zelene EKO - podniku VPS v Novom Meste. Mestská časť taktiež pozastavila aj bezplatný zber elektroodpadu priamo z bydliska.

"Vývoj situácie si vyžaduje chrániť nielen životné prostredie, ale predovšetkým zdravie všetkých občanov vrátane prepravcov a ostatných ľudí, ktorí službu bezplatného zberu elektroodpadu a jeho recyklácie zabezpečujú," píše na svojej webovej stránke s tým, že služba bude obyvateľom k dispozícii hneď, ako to situácia dovolí.

Zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok je v mestských častiach naplánovaný na máj. Harmonogram zberu zverejnila na svojej stránke aj Petržalka.

Zber sa týka starých náterových hmôt, odpadových rozpúšťadiel, pesticídov, olejov a tukov, ktoré však musia byť uzavreté v pevných obaloch.

Zbierať by sa mali zároveň aj batérie, akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia ako chladničky, mrazničky, počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky či mixéry.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter