Aktuálne dianie 28. jún 2019

Mesto upúšťa od používania chemických postrekov na báze glyfosátu


Mesto Bratislava úplne upúšťa od používania chemických postrekov na báze glyfosátu,

s výnimkou používania prostriedkov na odstraňovanie inváznych rastlín a na hubenie škodlivých hlodavcov (rodenticídov).

Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci.

Odstraňovanie buriny a predchádzanie jej rastu chce mesto riešiť systémovo, a to intenzívnou pravidelnou údržbou a čistením spevnených plôch.

"Tak, aby sa zamedzilo nánosom prachu a zeminy, ktoré slúžia na jej rast, nakoľko boli tieto práce v minulosti zanedbávané," píše sa v predloženom materiáli.

Samospráva poukazuje na to, že glyfosát bol Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO, jej inštitútom pre výskum rakoviny (IARC), na základe záverov komisie 17 nezávislých expertov

a verejne dostupných štúdií toxicity, označený za potenciálny karcinogén.

"Členské krajiny Európskej únie v novembri roku 2017 odsúhlasili úplný zákaz používania tohto herbicídu od roku 2022," podotkla Bratislava.

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v novembri 2018 schválilo zámer nepoužívať na ničenie burín

a ruderálnych rastlín herbicídy na báze glyfosátov na verejných priestranstvách vo vlastníctve BSK a snažiť sa používať prípravky na ekologickom princípe.

"Vzhľadom na vyššie uvedené a na nepriaznivé vplyvy chemických postrekov na životné prostredie, život obyvateľov,

fauny a flóry a zároveň dostupné, inovatívne a prírode blízke možnosti odstraňovania burín, navrhujeme úplne upustiť od používania chemických postrekov na báze glyfosátu,

s výnimkou používania prostriedkov na odstraňovanie inváznych rastlín na všetkých pozemkoch

vo vlastníctve a správe hlavného mesta," spresnila samospráva. 

Mesto zároveň začína komplexne riešiť otázky používania pesticídov na území Bratislavy.

(TASR)
foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter