Aktuálne dianie 31. júl 2019

Mesto tvrdí, že potrebuje kvalitné právne služby, bude ich súťažiť


Mesto Bratislava chce súťažiť bežné právne služby, a to nad rámec zákonných povinností a s významným dôrazom na kvalitu.

V utorok to oznámilo vedenie hlavného mesta s tým, že Bratislava potrebuje kvalitné právne služby.

Ako tvrdí, právna situácia spolu s pozíciou mesta bola v minulosti najmä v mestských podnikoch veľmi slabá a krehká.

"Uvedomujeme si nevyhnutnosť mať kvalitnú a dôveryhodnú právnu pomoc.

Napriek tomu, že podľa zákona o verejnom obstarávaní by sme mohli právne služby zmluvne zabezpečiť aj podstatne jednoduchším spôsobom,

rozhodli sme sa pre iný prístup," informoval o tom TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

V utorok mesto odoslalo výzvu na predkladanie ponúk 15 advokátskym kanceláriám.

Tvrdí, že ide o vysoký nadpriemer pri tomto type zákaziek. 

"Oslovené advokátske kancelárie boli vyzvané na základe verejných rebríčkov kvality.

Nad rámec minimálneho rozsahu daného zákonom ideme aj v prípade stanovenia kritérií na výber úspešného uchádzača.

Aj keď nám zákon umožňuje vybrať firmu iba na základe ceny, čo je najjednoduchšie,

rozhodli sme sa ísť náročnejšou cestou a zvoliť si aj kritériá kvality," deklaruje Bubla.

Pozitívne sa budú podľa jeho slov hodnotiť firmy s najväčším počtom skúseností z rôznych oblastí,

pričom najkvalitnejšia firma si môže z tohto hodnotenia odniesť až 30 bodov zo 100 možných. 

V rámci kvality bude samospráva posudzovať skúsenosti z piatich oblastí - občianske a obchodné právo,

správne právo, právo verejného obstarávania, právo fondov EÚ a právne služby týkajúce sa zmluvných podmienok FIDIC.

"Zároveň budú pozitívne hodnotené advokátske kancelárie s vyšším počtom advokátov a koncipientov,

keďže aj to môže byť indikátor väčšej rýchlosti a kvality poskytovania služieb.

Maximálny počet za dané kritérium však dostane advokátska kancelária už s piatimi advokátmi a piatimi koncipientmi,

čo zasa nezvýhodní veľké advokátske kancelárie na úkor stredných a menších, avšak rovnako kvalitných alebo aj kvalitnejších," vysvetlil Bubla. 

Dĺžku lehoty na predkladanie ponúk stanovilo mesto na 20 dní, čo podľa magistrátu výrazne prevyšuje aj minimálne zákonné limity na väčšie,

a preto aj prísnejšie regulované zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky je 60.000 eur bez DPH,

čo je zároveň maximálna cena všetkých služieb, ktorú bude na základe uzavretej rámcovej dohody možné vyčerpať.

(TASR)
Foto: Archív/Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter