Aktuálne dianie 6. september 2018

Mesto súťaží práce na obnovu stožiarov verejného osvetlenia


Hlavné mesto vyhlásilo súťaž na stavebné práce potrebné na obnovu stožiarov verejného osvetlenia v Bratislave.

Tender za predpokladaného 1,3 milióna eur s DPH na dva roky rieši aj zrezané stožiare, ako aj práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území mesta.

Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky sú stavebné práce na osadení nových stožiarov verejného osvetlenia na určených miestach.

„Stožiare budú osádzané v miestach, kde pôvodný stožiar bol v minulosti inštalovaný, ale z dôvodu ich havarijného stavu (životnosť stožiaru, korózia alebo iné poškodenie) musia byť obnovené,“ píše sa v oznámení. 

Stožiare zrezané, v havarijnom stave a po životnosti predstavujú podľa bratislavského magistrátu nebezpečenstvo ujmy na zdraví a majetku občanov.

Stavebné práce zahŕňajú osadenie nových stožiarov, montáž elektrovýzbroje, svietidiel, ako i napojenie na sieť elektrickej energie.

"Po ukončení stavebných prác budú obnovené svetelné miesta.

Pre vykonanie zákazky sa použije materiál (stožiare, svietidlá) vo vlastníctve mesta, ktorý je uložený vo vzdialenosti 30 kilometrov od Bratislavy," spresnilo mesto.

Záujemcovia môžu predkladať ponuky do 20. septembra do 11.30 h, otvárať sa budú v ten istý deň o 13.30 h.

Hlavné mesto je vlastníkom sústavy verejného osvetlenia so 47.664 svetelnými bodmi.

(TASR)
Ilustr. foto: Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter