Aktuálne dianie 25. marec 2019

Mesto plánuje v tomto roku hospodáriť s rozpočtom 489 mil. eur


Bratislava plánuje v tomto roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 489,39 milióna eur.

Počíta s tým návrh rozpočtu, ktoré vedenie hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom hodnotí ako základ realizácie kvalitatívnej zmeny v tom,

ako Bratislava strategicky plánuje a rozhoduje. Ak návrh rozpočtu schvália vo štvrtok (28. 3.) mestskí poslanci, začiatkom apríla sa zruší rozpočtové provizórium, v ktorom je Bratislava od začiatku roka.

Návrh rozpočtu je vypracovaný ako vyrovnaný. Bežné príjmy na úrovni 318 milióna eur rastú oproti rozpočtu za rok 2018 o 15 percent.

Podľa mesta je to predovšetkým vďaka lepšiemu výberu daní z príjmu fyzických osôb na celonárodnej úrovni.

"Prebytok bežného rozpočtu vo výške 10,5 milióna eur je spolu so zapojením fondov hlavného mesta, príspevkom zo štátneho rozpočtu a európskych fondov,

ako aj finančných operácií použitý na investičné projekty po celej Bratislave vo výške 101 milióna eur," spresňuje samospráva v dôvodovej správe.

Vďaka pozitívnemu vývoju výberu dane z príjmu fyzických osôb a znižovaniu úverového zaťaženia klesá v návrhu rozpočtu na rok 2019 miera zadlženia mesta na úroveň necelých 49 percent bežných príjmov,

mimo akýchkoľvek sankčných pásiem. "Takýto vývoj vytvára rezervu v prípade zhoršenia ekonomickej situácie na udržanie dlhovej služby pod 60-percentným stropom," podotýka magistrát.

Takto navrhnutý rozpočet vytvára podľa bratislavskej samosprávy priestor na posilnenie mesta voči "nekoordinovaným záujmom súkromných investorov". 

Návrh rozpočtu financuje vznik Metropolitného inštitútu Bratislava ako nástroj rozvoja mesta v oblasti urbanizmu, architektúry, dát, tvorby politík a správy mesta.

Spolu s personálnym posilnením magistrátu má tak byť hlavné mesto rovnocenným partnerom súkromným investorom pri strategickom a územnom plánovaní a rozhodovaní.

"Mestská polícia získa v rámci návrhu rozpočtu personálne aj technické posilnenie, s cieľom zvýšiť postavenie polície aj bezpečnosť v meste.

Spolu s reformou mestskej polície zvyšuje návrh rozpočtu prevádzkové výdavky polície na zvýšenie miezd a nábor nových ľudí,

ako aj nákup nového vybavenia. Mesto taktiež investuje do rozvoja kamerového systému v meste a údržby verejného osvetlenia," približuje mesto.

Deklaruje, že pomoc najslabším a najzraniteľnejším je jednou z priorít tohto rozpočtu.

V oblasti sociálnej starostlivosti sa budú realizovať viaceré pilotné projekty v oblastiach pomoci ľuďom bez domova a seniorom v domácom prostredí,

prevencie a bezpečnosti v oblasti drog v ohrozených lokalitách či pomoc ľuďom, ktorí zažili násilie. 

"Rozpočet financuje veľké investičné projekty, ako rekonštrukciu Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, prípravu Petržalskej električky a ďalších modernizácií existujúcich aj výstavby nových tratí.

Okrem toho investuje do realizácie aj prípravy nových cyklotrás, preferencie MHD a rekonštrukcii ciest, chodníkov a križovatiek.

V rámci rozpočtu sa počíta s auditom energetickej efektívnosti budov vo vlastníctve mesta," uvádza magistrát. 

V rámci dopravy je vysokou prioritou vyriešenie parkovania v meste.

Návrh rozpočtu počíta s investíciou do spustenia celomestskej parkovacej politiky a výstavbou viacerých parkovacích plôch.

Magistrát zrealizuje v rokoch 2019 a 2020 revíziu výdavkov a príjmov mesta v najväčších rozpočtových položkách.

(TASR)
ilustr. foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter