Aktuálne dianie 25. marec 2019

Mesto dostalo od ÚVO pokutu za zimnú údržbu


Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) skonštatoval porušenie zákona pri obstaraní zimnej údržby v Bratislave.

To zabezpečovalo v decembri 2018 predchádzajúce vedenie hlavného mesta na čele s bývalým bratislavským primátorom Ivom Nesrovnalom.

Pokuta bola úradom vyčíslená na 388.006 eur s tým, že pokiaľ bratislavská samospráva bude súhlasiť so všetkými zistenými skutočnosťami,

pokuta sa v súlade so zákonom zníži o 50 percent na sumu 194.003 eur. Mesto bude rozhodnutie ÚVO rešpektovať a zaplatí nižšiu pokutu.

Informoval o tom hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Nesrovnal podpísal 3. decembra 2018, ku koncu svojho funkčného obdobia, dve zmluvy k zabezpečeniu zimnej údržby komunikácií v hlavnom meste dokopy za 7,7 milióna eur s DPH.

Firmy A.I.I. Technické služby a FCC Bratislava, s ktorými kontrakt uzavrel, však mesto nevybralo prostredníctvom súťaže, ale priamym rokovacím konaním.

"O zazmluvnení zimnej údržby existovali pochybnosti už od začiatku. Verejné obstarávanie, ktoré predchádzalo spornému rokovaciemu konaniu neskončilo,

keďže jediný uchádzač pre pochybnosti o priebehu obstarávania odmietol podpísať zmluvu s mestom a sám podal námietku," informoval Bubla.

V časovej tiesni, aby bola vôbec zabezpečená zimná údržba v Bratislave, predchádzajúce vedenie hlavného mesta následne zvolilo rokovacie konanie, z ktorého vybralo dve firmy.

Tie v súčasnosti pre mesto zimnú údržbu zabezpečujú.

"Vzhľadom na pochybenia v predmetom rokovacom konaní sa súčasné vedenie mesta rozhodlo rešpektovať rozhodnutie ÚVO a uprednostní zaplatenie nižšej pokuty," spresnil hovorca. 

Nesrovnal v decembri 2018 pre TASR na margo podpisu zmlúv povedal, že zabezpečenie zimnej údržby je zákonnou povinnosťou hlavného mesta.

Odmietal tvrdenia o podcenení celej situácie. Proces obstarávania novej firmy sa začal podľa neho včas.

"Mesto postupovalo tak, aby služba bola zabezpečená zákonným spôsobom, v náležitom rozsahu, kvalitne a za primeranú cenu.

Zároveň v priebehu obstarávania čelilo viacerým skutočnostiam, ktoré komplikovali obstaranie služby.

O celom procese bol opakovane informovaný nastupujúci primátor," skonštatoval. Preskúmanie postupu mesta akýmkoľvek orgánom považuje za užitočné a legitímne.

"My sme postupovali zákonným spôsobom a s cieľom zabezpečiť službu, ktorá je pre hlavné mesto nevyhnutná," podotkol.

Mesto Bratislava na letnú aj zimnú údržbu pre tento rok už spustilo nový a ako samo tvrdí "efektívnejší spôsob" jej obstarania.

Magistrát deklaruje, že ide o dynamický nákupný systém, ktorý  umožňuje vyhlásenie viacerých menších súťaží dostupných pre väčší počet uchádzačov.

"Okrem iného umožňuje vyhlásiť tiež samostatné súťaže pre jednotlivé lokality aj jednotlivé služby.

Súčasne stále pracujeme na zriadení mestského komunálneho podniku, ktorý prevezme na seba letnú aj zimnú údržbu,

čím úplne predídeme vzniku podobných situácií," podotkol Bubla.

(TASR)
Foto:: Hmb a Br. kuriér - ilustr.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter