Aktuálne dianie 18. máj 2020

Mesto Bratislava chce, aby BVS získala od I. Kmotríka podiel v Infra Services


Mesto Bratislava chce, aby Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) získala od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v dcérskej firme BVS - Infra Services. Tento zámer musia ešte odobriť bratislavskí mestskí poslanci a valné zhromaždenie spoločnosti.

Ak ho schvália, magistrát avizuje, že skončí desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na bratislavskej vodárenskej infraštruktúre. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková.

Väčšinovým akcionárom vo firme Infra Services je BVS, v máji 2019 nadobudol 49-percentný podiel akcií v spoločnosti Kmotrík prostredníctvom svojej firmy Grafobal Group development (GGD).

Hlavné mesto, ako majoritný akcionár bratislavských vodárni, teraz chce, aby BVS získala od Kmotríka týchto 49 percent akcií v Infra Services.

"BVS zaplatí podľa návrhu za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD šesť miliónov eur. Za vystúpenie z Infra Services minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve Infra Services, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu Infra Services ku dňu 30. apríla, čo predstavuje sumu dva milióny eur.

Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 milióna eur zvýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu," uviedla Jánošíková.

BVS sa vďaka transakcii stane stopercentným akcionárom firmy Infra Services a za jedno euro ročne na tri roky zostane Infra Services v nájme areál, kde aktuálne sídli. BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy Infra Services s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom.

"Celá transakcia bude financovaná z finančného úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže Infra Services, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov," podotkla Jánošíková.

Získaním akcií Infra Services do stopercentného vlastníctva BVS podľa magistrátu skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov.

Zároveň sa má BVS vyhnúť vysokým nákladom na vybudovanie novej servisnej organizácie, odhliadnuc od časového aspektu sú náklady na nákup techniky, sietí a personálne zabezpečenie spoločnosti odhadnuté na minimálne šesť miliónov eur. Taktiež aj k vypovedaniu a prehodnoteniu nevýhodných zmlúv s externými dodávateľmi príde o tri roky skôr ako pri iných variantoch.

Úspory z navrhovanej transakcie sa majú podľa mesta prejaviť okamžite. "BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roku 2022. Prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a Infra Services začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry," uviedla hovorkyňa mesta.

Mesto Bratislava aj BVS sú presvedčené, že kúpa spoločnosti v roku 2020 je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív, finančne sa vráti do troch rokov a vytvára predpoklad ďalších úspor z väčšieho rozsahu možných investícii BVS.

Z plánovaných investícií zmodernizuje podľa magistrátu BVS o približne desať percent viac infraštruktúry, ako pri scenári bez zmeny alebo pri iných scenároch.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš. tvrdí, že ak sa má BVS znova stať štandardnou a transparentnou spoločnosťou, je nevyhnutné úplne zmeniť usporiadanie vzťahov s Infra Services. "Spravili sme si všetky domáce úlohy a zanalyzovali všetky možnosti, ako tento problém vyriešiť.

Vyšlo nám, že pre BVS, akcionárov a aj ľudí v regióne je najvýhodnejšie bezodkladné ovládnutie Infra Service," uviedol. 

BVS eviduje po technickej životnosti spolu takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí v regióne. BVS má však na základe zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti Infra Services.

Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To podľa BVS predražuje opravu infraštruktúry, a takisto znemožňuje vodárňam rokovať priamo so subdodávateľmi o získaní najlepšej hodnoty za peniaze.

"Musíme priznať, že nás to niečo bude stáť. Ale faktom je, že vďaka tomu budeme môcť oveľa lepšie robiť to, čo od nás ľudia aj akcionári očakávajú, a z pohľadu BVS sa táto operácia finančne oplatí," povedal Olajoš s tým, že ak mestskí poslanci a akcionári transakciu schvália, zmeny bude musieť schváliť aj Protimonopolný úrad SR.

Infra Services vznikla v roku 2007 ako dcérska spoločnosť BVS. Vykonáva činnosti, ktoré sa týkajú projektovania, realizácie a údržby vodovodných a kanalizačných sietí. Kmotrík cez svoju GGD vstúpil do Infra Services tak, že odkúpil akcie od firmy Hedin, vtedajšieho minoritného akcionára spoločnosti.

(TASR)
foto: tasr
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter