Aktuálne dianie 12. august 2019

Magistrát vyzval 15 advokátskych kancelárií, vyberie jednu. Ktoré to sú, neprezradil


Hlavné mesto využívalo externe advokátske služby aj v minulosti.

A to aj napriek tomu, že v organizačnej štruktúre magistrátu vždy bolo a aj je právne oddelenie, s množstvom právnikov.

Situácia sa nezmenila ani v tomto volebnom období a mesto si objedná služby jednej  advokátskej kancelárie. Ktorá to bude, sa dozvieme neskôr.

Minulý týždeň v utorok, mesto odoslalo výzvu na predkladanie ponúk 15 advokátskym kanceláriám.

Hlavnému mestu sme v tejto súvislosti položili niekoľko otázok ,pričom otázka o konkrétnych kanceláriách bola v odpovedi magistrátu odstránená.

Ot:  Ktorým konkrétne? Prečo práve pätnástim? Koľko (počet) právnických kancelárií mesto vyberie?

Odpoveď: „Napriek tomu, že podľa zákona o verejnom obstarávaní by sme mohli právne služby zazmluvniť aj podstatne jednoduchším spôsobom,

rozhodli sme sa osloviť neobvykle vysoký počet advokátskych kancelárií.

Vychádzali sme pritom z verejných domácich aj medzinárodných rebríčkov kvality. Verejný obstarávatelia zvyknú osloviť s výzvou na predkladanie ponúk max. 3 záujemcov.

My sme sa rozhodli pre  päťnásobok tohto počtu. Rátame s predložením viacerých ponúk. Vyberieme jednu advokátsku kanceláriu“.

Ot.: Hlavné mesto  má v org. štruktúre Sekciu právnych činností, kde figuruje jeden odborný referent....

Kto je riaditeľom Sekcie a aká je štruktúra Sekcie? Prečo nemá šéfa? S koľkými pracovníkmi na tomto úseku rátate?

Odpoveď: „Riaditeľka sekcie je na materskej dovolenke. Riadením sekcie  je dočasne poverený  Mgr. Ing. Michal Radosa.

Pod sekciu organizačne spadá Oddelenie legislatívno-právne, ktoré má 14 zamestnancov“.

Otázka: Načo si potrebuje magistrát objednávať externé právne kancelárie, keď má na to celé oddelenie?

Znamená to, že magistrát nebol a nie je schopný zamestnať dobrých právnikov?

Odpoveď: „Hlavné mesto obdobne ako mnohé iné organizácie

a spoločnosti porovnateľnej veľkosti používa pri riešení právnej agendy svojich vlastných interných právnikov,

ale keďže vstupujeme do mnohých právnych vzťahov aj sporov,

v niektorých z nich je  zodpovednejšie mať k dispozícií aj podporu externého právneho poradcu“.

Otázka: "Právna situácia spolu s pozíciou mesta bola v minulosti najmä v mestských podnikoch veľmi slabá a krehká" tvrdí mesto.

Čo to konkrétne znamená? Prehrané súdne spory? Veď aj v minulosti si mesto objednávalo externé právne advokátske služby?

Odpoveď: „Krehká znamená nedostatok systematického a kontinuálneho záujmu mesta o dianie vo svojich spoločnostiach

a napr. aj pochybnosti vyvolávajúce verejné obstarávania v DPB, neštandardné zmluvné vzťahy s dodávateľmi v OLO,

nedostatok kontroly v dianí v BVS, čo vyústilo do zhoršenia ekonomických ukazovateľov  spoločnosti“.

Otázka: Predpokladaná hodnota zákazky je 60.000 eur bez DPH, čo je zároveň maximálna cena všetkých služieb,

ktorú bude na základe uzavretej rámcovej dohody možné vyčerpať.

Prečo práve 60tisíc?

Odpoveď: „V pri stanovení výšky zákazky sme vychádzali  z predpokladanej potreby obstarávaných externých právnych služieb v najbližšom roku“.

Odpoveď na otázku, konkrétne ktoré advokátskej kancelárie boli oslovené, sme nedostali, magistrát túto otázku ignoroval.

Zostavili sme niekoľko tipov, z ktorých by, podľa nás, jedna advokátska kancelária mohla byť vybraná. Možno sa ale mýlime:

AK Majerník & Miháliková, AK Paul Q, Dentons Bratislava, De minimis, Schweizer Legal, či Revický a partneri.

Na portáli profesia.sk sme sa dozvedeli, že magistrát hľadá Vedúceho oddelenia legislatívno-právneho.

Ten „Komplexne riadi a koordinuje činnosti oddelenia legislatívno-právneho a zároveň  bude poverený zastupovaním riadením sekcie počas MD“.

Ponúkaná hrubá mzda je 2000 eur + možnosť osobného príplatku.

Na webe platy.sk sme našli, že priemerná hrubá mzda na pozícii advokát na Slovensku je

2 655 eur, advokátskeho koncipienta 1 191 eur.

Magistrát ďalej hľadá (hľadal) právnika Právnik /samostatný odborný referent/ v oddelení stavebných činností - zástup počas MD. Ponúkaný plat je 800 – 1000 eur.

V organizačnej štruktúre magistrátu sme ale nenašli nič o Sekcii...

(rl)

Foto: Ilustračné/Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter