Aktuálne dianie 18. apríl 2019

Magistrát: Súdne pojednávanie o Pečnianskom lese v stredu odročili


Bratislavský magistrát informoval, že Okresný súd Bratislava II. v stredu 17. apríla odročil pojednávanie v spore,

ktorý sa týka zámeny pozemkov bratislavského Pečnianskeho lesa.

Pozemky Pečnianskeho lesa patrili štátnym Lesom SR.

Výmenou za iné lesné pozemky pri Šiatorskej Bukovinke (okr. Lučenec) ich však získalo občianske združenie Človek a strom.

Okolnosti tejto zámeny vzbudzujú pochybnosti a obavy o budúcnosť Pečnianskeho lesa. Prebiehajúci proces bratislavská samospráva sleduje.

Magistrát hlavného mesta podľa vlastného vyjadrenia popodporuje snahu štátneho podniku Lesy SR o zrušenie zámeny týchto pozemkov.

„Okolnosti zámeny pozemkov medzi Pečnianskym lesom a Šiatorskou Bukovinkou v nás vzbudzujú pochybnosti a najmä obavy o budúcnosť Pečnianskeho lesa,

ktorý je súčasťou územia európskeho významu Bratislavské luhy,“ napísal magistrát.

Mesto tvrdí, že Občianske združenie Človek a strom, ktoré sa dostalo k sporným pozemkom nie je známe ani v širšom okruhu etablovaných ochranárskych združení,

„čo ešte posilňuje obavy zo špekulatívneho účelu zámeny týchto pozemkov“.

Chránený areál Pečniansky les má podľa magistrátu, pre Bratislavu strategický význam z viacerých hľadísk.

Predstavuje totiž jedinečný priestor vzácneho lužného lesa zasahujúci priamo do centra hlavného mesta.

„Má preto obrovský rekreačný potenciál pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

V neposlednom rade sa v Pečnianskom lese nachádza pre mesto strategický zdroj pitnej podzemnej vody.

Vzhľadom na vyššie uvedené je mimoriadne dôležité zachovanie statusu a funkčnosti tohto chráneného územia“.

Mesto pripomína, že v minulosti bol deklarovaný zámer realizovať v tomto priestore akýsi „central park“.

„Akékoľvek iné zmeny funkčného využitia územia považujeme za neakceptovateľné,“ vyhlásilo hl. mesto.

Združenie Človek a strom požiadalo o zámenu 24 hektárov lesa v roku 2008.

Niekdajšie vedenie ministerstva pôdohospodárstva výmenu odobrilo, avšak ďalšie vedenie rezortu tento súhlas odvolalo.

Okresný súd Bratislava II pôvodne v novembri 2015 potvrdil platnosť zmluvy o výmene pozemkov pod Pečnianskym lesom

za pozemky v Šiatorskej Bukovinke medzi štátnym podnikom Lesy SR a občianskym združením Človek a strom.

Krajský súd však toto rozhodnutie zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Na dnešnom pojednávaní sudkyňa oznámila,

že do konania chce vstúpiť ako účastník konania občianske združenie Servisné centrum Ekofóra.

Vzhľadom na to, že sudkyňa nemala možnosť  sa s vyššie uvedeným oboznámiť, odročila pojednávanie na 13. júna  2019.

(red)

foto: archív

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter