Aktuálne dianie 4. september 2019

Magistrát si vyberá ďalších členov manažmentu mestských podnikov


Mesto Bratislava realizuje od stredy ďalší výber členov manažmentu mestských podnikov a organizácií.

V nasledujúcich dňoch sa preto koná neverejné i verejné vypočutie uchádzačov na členov predstavenstiev či riaditeľov. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla.

V stredu bude v Justiho sieni Primaciálneho paláca neverejná a verejná časť výberového konania na člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek spoločnosti

Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Do výberového konania na túto pozíciu bolo mestu v termíne doručených 22 prihlášok, z toho 20 bolo kompletných.

Výberová komisia pozvala na výberové konanie štyroch uchádzačov, medzi ktorými je Alexander Dobiáš, Pavel Matoušek, Pavel Rudy a Marek Šandrik.

V stredu popoludní sa bude konať neverejná a následne verejná časť výberového konania na člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS).

Do výberového konania na túto pozíciu bolo v termíne doručených 32 prihlášok, z toho 30 bolo kompletných.

Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie, je Viktor Primus, Emerich Šinka, Ladislav Tručka a Denisa Voleková.

Vo štvrtok (5. 9.) bude výberové konanie na člena predstavenstva zodpovedného za ekonomický/finančný úsek Dopravného podniku Bratislava (DPB).

Začne sa neverejnou časťou a následne je plánovaná verejná časť. Výberové konanie sa rovnako uskutoční v Justiho sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Do výberového konania na túto pozíciu bolo v termíne doručených 26 prihlášok, z toho 25 bolo kompletných.

Zoznam uchádzačov, ktorých výberová komisia pozvala na výberové konanie, je Ivan Bošňák, Marián Kolembus, Michal Kopper, Miroslav Uhrín a Silvester Zemes.

V najbližšom čase sa budú konať výberové konania aj na ďalších členov predstavenstva v OLO, BVS a DPB.

Taktiež aj na pozíciu riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy, kde je 11 kompletných prihlášok, a na funkciu riaditeľa Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy,

kde mesto eviduje osem kompletných prihlášok.

Životopisy uchádzačov sú a budú zverejnené na webe hlavného mesta. Magistrát deklaruje, že mu môže verejnosť poskytnúť informácie o prípadnom konflikte záujmov uchádzača,

spochybňujúce jeho integritu, prípadne iné informácie relevantné pre ochranu verejného záujmu vo vzťahu k uchádzačovi.

(tasr)
Foto: Br. kuriér
1 komentár
ODPOVEDAŤ Rudo | 6. 9. 2019, 20:43

...skúste si dať do obchodného registra kandidátov, kt. prešli do výberového konania

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter