Aktuálne dianie 9. júl 2019

MAGISTRÁT: Do mestských podnikov bude hľadať členov predstavenstiev cez výberové konania


Bratislavský magistrát informuje, že koncom tohto týždňa plánuje zverejniť a vyhlásiť výberové konania na členov predstavenstiev niektorých mestských podnikov.

 

V prvom kole bude hľadať odborníkov na financie a technické otázky pre spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a. s. a Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

 

„Vyberať ich budeme rovnako ako predsedov predstavenstiev – v otvorenom, transparentnom výberovom procese,“ tvrdí magistrát.

 

Ako mesto pripomína, noví členovia predstavenstiev budú zároveň riadiť jednotlivé oblasti pôsobenia podniku.

 

V prvom kole výberových konaní budú vyberaní členovia predstavenstiev pre spoločnosti:

 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. (OLO)  – výberové konanie na 2 členov predstavenstva,

 

pričom jeden člen predstavenstva bude zároveň vykonávať aj kompetencie finančného riaditeľa,

 

ďalší člen bude zodpovedať aj za riadenie technickej oblasti podniku.

 

Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB) – výberové konanie na 2 členov predstavenstva,

 

pričom rovnako ako v prípade OLO  jeden člen predstavenstva bude zároveň riadiť a zodpovedať za finančný úsek,

 

ďalší člen bude vykonávať aj kompetencie technického riaditeľa.

 

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. (BVS) – výberové konanie na 2 členov predstavenstva,

 

kde opäť jeden člen predstavenstva bude zároveň vykonávať aj kompetencie finančného riaditeľa,

 

ďalší člen bude mať kompetencie technicko-výrobného riaditeľa spoločnosti.

 

Mesto zároveň informuje, že tým, že člen predstavenstva bude mať zároveň aj riadiace kompetencie,

 

príde k zrušeniu tretej úrovne riadenia spoločnosti a nebudú už samostatne obsadzované miesta výkonného manažmentu.

 

„Mesto ako akcionár v týchto podnikoch bude tak môcť rýchlejšie, pružnejšie pristúpiť k zmene na týchto pozíciách v prípade neuspokojivých výsledkov,“ tvrdí magistrát.

 

Táto filozofia je podľa vedenia mesta v súlade s tým, čo hovorí od začiatku,

a síce že naším záujmom je zmeniť fungovanie mestských podnikov tak, aby plnili verejný záujem, efektívne hospodárili a najmä, aby v ich orgánoch pôsobili odborníci.

 

Mesto dodáva, že proces výberu členov predstavenstiev bude rovnaký ako v prípade predsedov predstavenstiev.

 

„Teda opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať,“ dodáva mesto.

 

(red)

Foto: archív/Br. kuriér 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter