Aktuálne dianie 9. október 2019

Magistrát avizuje výberové konania na riaditeľov príspevkových organizácií mesta


Mesto Bratislava pokračuje v ďalšom kole otvorených výberových konaní. Do konca roka budú vyhlásené výberové konania na riaditeľov Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

Informoval o tom magistrát hlavného mesta.

Začiatkom budúceho roka budú podľa mesta nasledovať výberové konania na pozície riaditeľa Správy telovýchovných a rekreačných zariadení, Zoologickej záhrady Bratislava, Mestskej knižnice v Bratislave, Mestského múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu na ochranu pamiatok.

V doterajších výberových konaniach sme obsadzovali pozície predsedov predstavenstiev mestských podnikov, členov predstavenstiev v týchto podnikoch (Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť a i.), ako aj pozície riaditeľov mestských príspevkových organizácií Mestské lesy v Bratislave, Generálny investor Bratislavy či Marianum – Pohrebníctvo mesta Bratislavy.

Koncom septembra bolo verejné vypočutie kandidátov na riaditeľa Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB).

V ďalšom kole pripravujeme výberové konania aj do príspevkových organizácií, v ktorých zatiaľ výberové konanie neuskutočnilo.

Do konca roka vyhlásime výberové konania na riaditeľov mestských príspevkových organizácií Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Galéria mesta Bratislavy.

Začiatkom budúceho roka budú vyhlásené výberové konania na riaditeľov Mestskej knižnice v Bratislave, Múzea mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  Zoologickej záhrady Bratislava a Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

„Pokračujeme tak v záväzku postupne predložiť zoznam a harmonogram výberových konaní na pozície riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií mesta,“ tvrdí magistrát.  

„Som veľmi rád, že úspešne pokračujeme s výberovými konaniami aj v ďalších mestských organizáciách a prispievame tak k zvýšeniu transparentnosti na všetkých úrovniach mesta. Vážim si dlhoročné skúsenosti riaditeľov a riaditeliek našich príspevkových organizácií, ktoré, verím, uplatnia v prípade ich záujmu opätovne sa o funkciu uchádzať,“ uvádza primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Proces výberu nových šéfov aj týchto mestských organizácií bude rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch. Teda opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať.

Cieľom výberových konaní je vybrať do manažmentu mestských organizácií skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity, ktorí dokážu dať organizácii rozvojový impulz, zabezpečia vysokú kvalitu poskytovaných služieb a vykonávaných činností.

(red)

Ilustr. Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter