Aktuálne dianie 24. august 2018

Ľudia sa v Dunaji kúpu. Je to vhodné a povolené? + video


Počas horúcich letných dní nie je výnimkou, že sa ľudia kúpu aj v Dunaji. Navyše, hladina rieky je v posledných dňoch mimoriadne nízka kvôli suchu.

Existujú na kúpanie sa v Dunaji nejaké pravidlá a je vôbec dunajská voda z hľadiska kvality vhodná na kúpanie sa?

Zistiť odpovede na uvedené otázky nie je jednoduché. Kontaktovali sme Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý nám odpovedal toto:

Oficiálne nie je kúpanie v povrchovom toku rieky Dunaj v rámci Bratislavského kraja povolené, kúpanie je iba na vlastné riziko.

Nakoľko rieka Dunaj nie je voda určená na kúpanie, tzn. orgán verejného zdravotníctva zo zákona č. 355/2007 a podľa príslušnej hygienickej legislatívy vôd na kúpanie (vyhl. MZ SR č. 308 a 309/2012) kvalitu vody NESLEDUJE.

Len z hľadiska predpisov na čistotu vôd (ukazovatele prípustného znečistenia, triedy čistoty vôd), ktoré sú legislatívou rezortu životného prostredia.

Okrem kvality vody je tu aj problém s bezpečnosťou kúpajúcich sa ako napr.: plavba lodí, prítomnosť prúdov a pod“. Toľko vyjadrenie „hygienikov“.

Obrátili sme sa aj na Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH).

Podľa informácií, ktoré sme obdržali sa zdá, že od roku 2016 sa kvalita vody v Dunaji nemonitoruje... Ako nám dnes oznámili z VÚVH, táto naša dedukcia nie je pravdivá...

VÚVH nás informoval, že od roku 2007 sa v súlade s európskou legislatívou (Rámcová smernica o vode) zaviedol nový prístup k hodnoteniu vôd, založený na posúdení jednotlivých vplyvov (napr. organické znečistenie, živiny, hydromorfologické zmeny, toxické látky).

Ekologický stav sa hodnotí prostredníctvom reakcie vodných spoločenstiev na vybrané vplyvy - stresory a chemický stav sa hodnotí na základe porovnania výsledkov monitorovania s limitnými hodnotami pre vybrané toxické látky.

Podľa VÚVH, kým pre ekologický stav sú vypracované hodnotiace systémy na národnej úrovni, chemický stav je regulovaný prostredníctvom európskej smernice.

„Na základe výsledkov monitorovania (2007-2015) možno konštatovať, že ekologický stav, resp. potenciál Dunaja je na našom úseku priemerný a chemický stav je dobrý.

Priemerný ekologický stav bol určený najmä na základe hydrobiologických ukazovateľov (vybraných vodných spoločenstiev), ktoré indikujú celkovú degradáciu toku, teda zmeny v hydrológii a morfológii Dunaja.

Na základe analýzy trendov v kvalite vody Dunaja (vybrané klasické ukazovatele, indikujúce napríklad organické znečistenie a znečistenie živinami) možno konštatovať, že od roku 1989 ide má vývoj klesajúcu tendenciou alebo sa vývoj nemení.

Výnimkou je merná vodivosť, ktorá reprezentuje obsah solí, kde trend vykazuje štatisticky rastúcu hodnotu.

Dunaj nie je vyhlásená kúpacia oblasť v zmysle platnej slovenskej legislatívy.

Kúpanie je možné len na vlastnú zodpovednosť. Avšak ľudia z krajín na hornom úseku Dunaja (Nemecko, Rakúsko) bežne využívajú Dunaj na kúpanie, rovnako je to aj napr. v Maďarsku.

Napíšte nám: KÚPALI (BY) STE SA UŽ V DUNAJI? AK ÁNO, KDE? Aká je podľa vás kvalita vody Dunaja na území Bratislavy? Ďakujeme za odpovede.

Je známe, že v Bratislave sa v Dunaji kedysi v pohode kúpavalo. Hlavné mesto malo prírodné kúpalisko, kam sa mešťania chodili nielen kúpať ale aj spoločensky zabávať.

Bolo na petržalskom brehu Dunaja v priestore medzi Starým mostom a dnešným mostom Apollo. Najväčšej slávy a rozmachu sa dočkalo v 20-tych rokoch minulého storočia.

(rl, red)

Foto a video BK- orig. + internet

6 komentárov
ODPOVEDAŤ martin | 27. 8. 2018, 18:53

Bezne v blave pod apolo alebo vo viedni od nordbrucke az po florisdorfer brucke jedine co sa mi v dunaji stalo ze ma chytil prud ale prezil som

ODPOVEDAŤ Papy | 27. 8. 2018, 16:34

Už som sa kúpal v Dunaji a nič sa mi nestalo....

ODPOVEDAŤ Patrik | 27. 8. 2018, 15:38

Jednoznačne ZA-KÁ-ZAŤ! Všetko úradne preveríme a budeme prideľovať napr. aj čistý kyslík!

ODPOVEDAŤ Peto | 26. 8. 2018, 14:36

Kupem sa tam kazdy rok, problemy som nikdy nemal. Pri nizsej vode su krasne plaze pri lafranconi, na sihoti alebo na rakuskej strane vyssie po prude. Voda je pomerne cista. Pred tyzdnom som dokonca videl piatich ludi co sa len tak plavili dolu prudom smerom od Devina do Bratislavy...

ODPOVEDAŤ Miki | 25. 8. 2018, 19:11

Ja sa v priestoroch Lida kúpme už roky a ešte som nepočul o človeku ktorý by mal daky zdravotný problém z Dunaja.

ODPOVEDAŤ jana mundokova | 24. 8. 2018, 22:14

Pred 55 r. sme sa bezne kupali.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter