Aktuálne dianie 18. júl 2022

Leto na kúpaliskách, kde sa môžete okúpať bez obáv?


Leto v plnom prúde a s ním aj teplé počasie. Bratislavčania vyrážajú na svoje obľúbené kúpaliská. Zisťovali sme, ktorým kúpaliskám v Bratislave dali hygienici zelenú a na čo si dať v priebehu sezóny pozor.

Na kvalitu vody má vplyv príroda aj človek

Kvalita vody na kúpaliskách je podľa hygienikov dlhodobo dobrá. No môže sa stať, že ju počas kúpacej sezóny ovplyvnia faktory, ktoré prostredie na kúpanie dočasne zhoršia.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva(RÚVZ) pre Bratislavský kuriér uviedol, že stav vody ovplyvňujú tak klimatické podmienky ako vysoká teplota vzduchu, ako aj skládky, nelegálne stavby, vodné vtáctvo a jeho prikrmovanie, uhynuté živočíchy, či  počet kúpajúcich sa návštevníkov.

V prípade zhoršenia kvality vody sa následne stanovia represívne opatrenia. Tie sa môžu týkať najmä zákazu kúpania alebo neodporúčania kúpania zo zdravotného hľadiska – do doby zjednania nápravy.

Najčastejším signálom, kedy treba spozornieť, je zelená voda. „Na prírodných vodných plochách predstavujú zdravotné riziko najmä sinice (zelené vody), ktoré sa na hladine vyskytujú vo forme vodného kvetu; niektoré druhy siníc  produkujú cyanotoxíny s rizikom vyvolania alergických reakcií, dýchacích i tráviacich ťažkostí, zápalov očných spojoviek a pod.,“ informuje RÚVZ.

Nedá sa vylúčiť ani mikrobiálna kontaminácia. Riziko tu však nie je, oproti umelým kúpaliskám vzhľadom na nižšiu teplotu vody a veľkosť vodnej plochy s väčším rozostupom kúpajúcich sa, tak významné.

V minulosti zápasili Zlaté piesky aj s podozreniami na výskyt pesticídov. Tie však v septembri roku 2020 Úrad verejného zdravotníctva nepotvrdil. Uviedol, že vo vzorkách vody nebola preukázaná prítomnosť znečistenia a chemických látok na úrovni,  na  základe  ktorej  by  bolo  možné  vyhodnotiť  kvalitu  vody na  kúpanie  ako nevyhovujúcu a predpokladať zdravotné riziko pre kúpajúcich sa.

 

Na obľúbené prírodné kúpaliská sa tak aj túto sezónu môžete vybrať bez obáv.

Zoznam vôd určených na kúpanie Bratislavskom kraji:

Zlaté piesky, Vajnorské jazero, Ivanka pri Dunaji, Hlboké jazero – Senec, Veľký Draždiak , Rusovce, Kuchajda, Plavecký štvrtok a Malé Leváre

 

Dôkladné osprchovanie znižuje riziko kontaminácie až desaťnásobne


Na umelých kúpaliskách je kvalita vody ovplyvnená najmä dodržiavaním zásad úpravy vody, počtom kúpajúcich, ale aj dodržiavaním základných zásad kúpania návštevníkmi.

Dôkladné osprchovanie kúpajúcich sa pred vstupom do bazéna môže znížiť riziko kontaminácie až desaťnásobne,“ uviedlo RÚVZ.

Vodou vo verejných umelých bazénoch sa najčastejšie šíria pôvodcovia črevných nákaz. Ide o baktérie, vírusy,  huby, plesne, kvasinky, črevné parazity, ktoré vyvolávajú  gastroenteritídy, ale aj  sú zápaly očných spojoviek či vírusový zápal pečene typu A, povrchové ochorenia kože, nechtov aj gynekologické infekcie.

Pre zabezpečenie hygienicky vyhovujúcej kvality vody na kúpanie tak odborníci sledujú kvalitu vody ako aj hygienický režim prevádzky kúpalísk prevádzkovateľmi.

 

Umelé kúpaliská s vyhovujúcou kvalitou vody:

LK Malacky, Tehelné pole v Bratislave – Novom Meste, Kúpalisko Delfín v Bratislave – Ružinove, LK MATADORKA v Bratislave – Petržalke, Kúpalisko Lamač v Bratislave – Lamači, Rosnička v Bratislave – Dúbravke

Počas kúpeľnej sezóny, ktorá je od 15. júna do 15. septembra, budú regionálne úrady verejného zdravotníctva monitorovať viac ako 80 prírodných vodných plôch s rôznym typom rekreácie a viac ako 200 umelých sezónnych kúpalísk, priblížil Odbor hygieny životného prostredia ÚVZ.

jp

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter