Aktuálne dianie 8. február 2019

Kroky v BVS nie sú zamerané proti malým akcionárom, tvrdí mesto


Kroky hlavného mesta v Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS) nie sú zamerané proti malým akcionárom, naopak, sú aj v ich prospech.

Pre TASR to uviedol bratislavský magistrát. Reagoval tak na piatkové vyhlásenie Miroslava Draguna, ktorý zastupuje zhruba šesť percent akcionárov BVS.

Ten upozornil, že mestom navrhované zmeny stanov vodárne vyhovujú len Bratislave a mestu Skalica, práva ostatných akcionárov podieľať sa na riadení BVS, sú podľa neho ohrozené.

"Prvým krokom a spoločným záujmom akcionárov musí byť zabránenie únikom financií a uzatváraniu nevýhodných zmlúv, ako tomu bolo v prípade Infra Services.

Situácia bola z pohľadu mesta Bratislava taká, že mesto nemalo dostatočné informácie o fungovaní podniku a ani nástroje,

ako dostať pod kontrolu riadny výkon svojich akcionárskych práv," uviedol pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Dragun sa v pondelok (4.2.) zúčastnil stretnutia, ktoré na jeho žiadosť zorganizovala bratislavská viceprimátorka Tatiana Kratochvílová.

Magistrát podotýka, že Dragun nebol ani na požiadanie schopný doložiť, na základe akého titulu vystupuje za skupinu akcionárov BVS, a ktorých konkrétne zastupuje. 

"Pani Kratochvílová aj jeho informovala, že pravidlá výberových konaní na obsadenie členov orgánov obchodných spoločností budú predmetom schvaľovania v mestskom zastupiteľstve,

a že v snahe zamedziť vzniku ďalších rizikových situácií v mestských podnikoch bude pre mestské obchodné spoločnosti ustanovené krízové riadenie," podotkol Bubla. 

Krízové riadenie má podľa hlavného mesta potrvať do doby, pokiaľ neprebehnú výberové konania a nebude v nich vybraté nové vedenie.

Počas krízového riadenia má byť podľa bratislavskej samosprávy udržiavaný chod spoločností, aby bolo zabezpečené ich fungovanie a nebudú sa prijímať rozvojové plány.

Nové vedenie Bratislavy tvrdí, že aj pre nedostatok informácií o dianí aj v BVS muselo pristúpiť k zmenám.

Samospráva deklaruje, že má záujem dostať do vedenia mestských podnikov odborníkov a profesionálov, ktorí ich budú viesť transparentne a manažérsky. 

"Práve podľa pána Draguna "skúsené" predstavenstvo dopustilo skrytú privatizáciu BVS cez firmu Infra Services, na ktorú dnes mesto Bratislava aj ostatní akcionári doplácajú.

Mesto Bratislava potrebuje dostať pod kontrolu výkon akcionárskych práv, aby zabránilo rôznym únikom financií, na čo nás dlhodobo viacerí upozorňujú," povedal Bubla.

V rámci navrhovaných zmien podľa Draguna hlavné mesto naplnilo stanovy novým orgánom, ktorý sa má volať výbor akcionárov.

Ten má, ako tvrdí, odobrať práva valnému zhromaždeniu.

Výbor má byť zložený z akcionárov, ktorí majú viac ako päť percent akcií, podľa Draguna je to teda len majoritný akcionár hlavné mesto a mesto Skalica.

Ostatní akcionári tam podľa neho nebudú mať prístup a budú sa musieť poskladať viacerí na jednu nomináciu.

"Ohrozujú sa tak práva všetkých ostatných akcionárov spoločnosti podieľať sa na riadení BVS," podotkol Dragun.

Mestské zastupiteľstvo vo štvrtok (7.2.) odsúhlasilo vymenovanie nových dočasných členov predstavenstva, nových členov dozornej rady a zároveň zobralo na vedomie návrh na zmenu stanov BVS.

Mesto to musí ešte predložiť na schválenie valnému zhromaždeniu.

(TASR)
Foto: Archív Br.kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter