Aktuálne dianie 22. máj 2020

Komisia odporúča za nového riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave T. Štefeka


Bratislavský magistrát informujem že v utorok 19.  mája 2020 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie riaditeľskej opozície v Mestskej knižnici v Bratislave.

Spomedzi troch uchádzačov komisia vybrala Tomáša Štefeka. Výsledok výberového konania musia ešte potvrdiť mestskí poslanci.

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa mestskej knižnice, boli podľa magistrátu doručené 4 kompletné prihlášky.

Na základe ich životopisov (vzdelanie, profesionálna skúsenosť), referencií uchádzačov a odporúčania personalistov výberová komisia pozvala všetkých uchádzačov na pohovor s personalistami a na vypočutie. Jeden z uchádzačov v priebehu výberového konania odstúpil.

Na vypočutí sa prezentovali Mária Chamrazová, Helena Mlejová a Tomáš Štefek.  

Neverejné a následne aj verejné vypočutie sa uskutočnilo v utorok 19.  mája 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí.

Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

„Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi navrhnúť na mestskom zastupiteľstve pána Tomáša Štefeka za riaditeľa Mestskej knižnice v Bratislave,“ uviedol magistrát.

Mestskí poslanci by o návrhu mali rozhodnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstva (28. 5. 2020).

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/mestska-kniznica-v-bratislave-vyberove-konanie

V najbližšom období sa uskutočnia výberové konania na riaditeľov Múzea mesta Bratislavy a Mestského ústavu ochrany pamiatok.

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter