Aktuálne dianie 25. máj 2020

Komisia odporúča potvrdiť vo funkcii súčasného riaditeľa Múzea mesta Bratislavy


V piatok 22. mája sa uskutočnilo ďalšie otvorené výberové konanie - na riaditeľa/-ku Múzea mesta Bratislavy. Spomedzi prihlásených uchádzačov a uchádzačiek vo výberovom konaní potvrdil svoju pozíciu aktuálny riaditeľ Peter Hyross. Informoval o tom magistrát hl. mesta.  

Do výberového konania na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy sa prihlásilo deväť uchádzačov. Na základe ich životopisov, referencií a odporúčania personalistov pozvala výberová komisia na pohovory a vypočutie troch uchádzačov. Na vypočutí sa prezentovali Peter Hyross, Katarína Nádaská, Beatrix Ordódy  

Neverejné a následne aj verejné vypočutie sa uskutočnilo v piatok 22. mája 2020 v Novej radnici na Primaciálnom námestí. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu sa vypočutie konalo bez fyzickej účasti verejnosti so zabezpečením live streamu a možnosťou kladenia otázok cez aplikáciu sli.do.

Na základe všetkých zhromaždených materiálov, vystúpení uchádzačov, hodnotenia a následného hlasovania, komisia odporučila primátorovi potvrdiť vo funkcii Petra Hyrossa za riaditeľa Múzea mesta Bratislavy.

Kompletná zápisnica z uvedeného výberového konania ako aj životopisy a rozvojové plány uchádzačov sú zverejnené na webstránke mesta: https://bratislava.sk/sk/muzeum-mesta-bratislavy-vyberove-konanie.

V otvorených výberových konaniach na pozície riaditeľov/riaditeliek príspevkových organizácií v oblasti kultúry mesta budeme pokračovať. Najbližšie sa v priebehu júna uskutoční výberové konanie na riaditeľa/ku Mestského ústavu ochrany pamiatok.

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter