Aktuálne dianie 22. február 2021

Keď zastávky MHD dostávajú nové mená


Koncom minulého roka sme v Bratislavskom kuriéri informovali o tom, že viaceré zastávky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Bratislave dostali od decembra nové pomenovanie. Veľa čitateľov sa na nás obrátilo s tým, že zmenám nerozumejú a nejedného Bratislavčana zmeny, diplomaticky povedané, zaskočili. Pozreli sme sa preto, ako nové názvy zastávok vznikajú, kto ich navrhuje, či prehodnocuje a rovnako aj na to, či majú obyvatelia hlavného mesta možnosť nejak do procesu tvorby názvov zasiahnuť.

Na vznik či zmenu názvu zastávky je potrebných viac ako 40 činností 

Zmenám v názvoch zastávok ako aj  tvorbe nových predchádza dlhý proces. Na začiatku sa zbierajú podnety.  Zhromažďujú ich odborné zložky magistrátu hlavného mesta, Bratislavskej integrovanej dopravy a Dopravného podniku Bratislava (DPB). 

Následne sa posudzuje ich súlad s pravidlami, ktoré stanovuje Metodika tvorby názvoslovia zastávok. Rovnako sa deje aj pri reklamných názvoch zastávok. Tu navyše prebieha vypracovanie cenovej ponuky a komunikácia so žiadateľom, napríklad obchodným centrom.

Navrhnuté zmeny sú predložené na Komisiu dopravy a informačných systémov mestského zastupiteľstva. Môžu byť predložené názvy aj vo viacerých variantoch, z ktorých komisia následne vyberie preferovaný.

Na rad prichádzajú stanoviská mestských častí, ktoré si komisia vyžiada.  Na základe predložených návrhov a stanovísk rozhodne komisia o znení názvov. Jednotliví dopravcovia zmeny zapracujú do svojich informačných systémov. Na to nadviažu kroky ako napríklad zmena označení zastávok, tlač cestovných poriadkov, máp, schém a podobne.

Podľa Dopravného podniku Bratislava  ide o viac ako 40 činností, ktoré je potrebné vykonať, aby sa nové zastávky dostali do terénu a na web.

Podľa čoho dostávajú zástavky nové mená?

Väčšinou sa názvy zastávok prideľujú podľa námestia, aktuálneho alebo historického názvu lokality či štvrte alebo najbližšej kolmej ulice či iného výrazného miestopisného názvu. Podľa hovorkyne Dopravného podniku Bratislava, Ľubice Melcerovej, je dôležitým faktorom pri výbere konkrétnych výrazov aj medzinárodná zrozumiteľnosť názvov viažucich sa k objektom ako sú napríklad stanice a depá. V prípade reklamných názvov dostáva zastávka svoje označenie podľa dohodnutého reklamného pomenovania

Obyvatelia Bratislavy majú právo sa vyjadriť, no zmenu nečakajte 

Možnosť vyjadriť svoj názor k zmenám síce máme všetci, no zohľadňovať sa v najbližšom období nebude. Podnety sa zbierajú dlhodobejšie. „Vo význame prezentovať svoj názor, má v tejto krajine každý. Zmeny sú však platné a v najbližšej dobe sa nebudú meniť ani na podnet cestujúcich,“ vysvetľuje hovorkyňa DPB.  

Pokiaľ však hovoríme o zmenách, ktoré sa verejnosťou inšpirovali, nie je ich mnoho. Pri posledných úpravách sa tak stalo napríklad v prípade zastávky ,,Pod stanicou“. Toto pomenovanie u širokej verejnosti zľudovelo a možno aj preto sa ujalo. 

Z Lafranconi je Lanfranconi 

Na podnet občanov prišla, podľa DPB, tiež zmena zastávok „Kútiky“ (pôvodne „Karlova Ves“) a „Záluhy“ (pôvodne „Damborského“). Cestujúci sa zaujímali aj o zastávku „Centrum“, ktorá ponovom jednotne označuje pôvodne dva názvy zastávok „Kamenné námestie“ a „Námestie SNP“. Je to prestupný uzol v samom centre mesta, navyše zastávky sú blízko seba. 

Dopravný podnik uvádza, že cestujúci pozitívne reagovali najmä na premenovanie zastávky „Lafranconi" na „Lanfranconi“. Ide o pôvodný neskomolený názov podľa priezviska inžiniera Enea Grazioso Lanfranconiho, ktorý sa zaslúžil o reguláciu Dunaja, a ktorého vila sa nachádzala neďaleko.

Spojenie nájdete, ale ste tam, kde ste chceli byť?

Aj keď stabilita a zlepšenie orientácie majú byť hlavnou motiváciou zmien, zdá sa, že pri niektorých názvoch to nie vždy platí. Zo zastávky Detvianska vznikla v roku 2018 zastávka Cintorín Rača. Teraz tu nájdete znova Detviansku. Niektoré pomenovania zastávok sa presunuli o stovky metrov, iné majú aj pre pôvodných obyvateľov bizarné názvy a ďalšie sa úplne zmizli. Napríklad zastávka Vajnory sa posunula o 280 m ďalej, nahradila zastávku Vajnory, konečná. Namiesto pôvodnej zastávky Vajnory je Roľnícka.  „Železná studienka sa zmenila na Červený most, Červený most na Partizánsku lúku a OC SARATOV na Podvornice, kto si dnes pamätá, že Podvornice sú v Dúbravke?,“ upozornila nás na sociálnej sieti Bratislavského kuriéra čitateľka. 

Medzinárodné názvy pre turistov

 Na to, aby sa cudzinec dokázal lepšie orientovať sú stanovené medzinárodné označenia. Nájdeme ich v prípade označenia Železničnej stanice, vozovne či parkoviska.
„Pre stanice sa používa miesto pôvodnej skratky ŽST nová skratka stn., ktorá obsahuje spoluhlásky z označení staníc v rôznych jazykoch, napríklad v angličtine, taliančine či španielčine. Parkoviská pri letisku a na Kolibe dostali názov P+R, čo je medzinárodná skratka pre „park and ride, čiže možnosť zaparkovania a pokračovania ďalej verejnou dopravou,“ spresňuje  systém, ktorý sa využíva po celom svete hovorkyňa DPB Melcerová.  

Na záver ešte zopár názvov, ktoré nás pobavili. Viete v ktorých mestských častiach sa nachádzajú?

Zajačie , Konopné diely ,Piesčiny, Bubnovka, Vlčie hrdlo...

 jp, (ilustr. foto - Facebook DPB)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter