Aktuálne dianie 20. máj 2019

Jasný odkaz starostu Petržalky: Pre rodičov detí nebývajúcich v Petržalke chce 300 eur za materskú škôlku


Starosta Petržalky Ján Hrčka predniesol návrh všeobecného záväzného nariadenia, ktorým chce zaviesť zvýšenie poplatku pre všetky nepetržalské deti na 300 eur mesačne,

pričom deti s trvalým pobytom v Petržalke by aj naďalej platili 30 eur mesačne.

Samospráva chce týmto krokom vyriešiť dlhoročný problém spočívajúci v tom, že mnoho prijatých detí malo trvalý pobyt mimo Petržalky alebo boli mladšie ako tri roky.

„V Petržalke sme mali dlhodobý problém s prijímaním detí do materských škôl. Preto som sa rozhodol, že v prvom kroku pošlem všetkým riaditeľkám odporúčania s kritériami,

podľa ktorých majú prijímať deti. Boli to veľmi jednoduché a stručné odporúčania: Nech majú prijaté deti k 1.1.2019 trvalý pobyt v Petržalke a nech majú k 31.8.2019 aspoň tri roky,“

povedal starosta Ján Hrčka, ktorý sa postupne stretol s riaditeľkami všetkých 24 materských škôl v Petržalke.

„Od viacerých z nich som sa však dozvedel, že sa našimi odporúčaniami riadiť nebudú a naďalej budú vyberať deti podľa svojho vlastného uváženia, pretože je to ich zákonná kompetencia.

Znamenalo by to, že by sme tento rok museli opäť stovkám rodičom z Petržalky oznámiť, že pre ich dieťa nie je v našich škôlkach miesto,“ opisuje dôvody Ján Hrčka.

Aj preto pristúpil k radikálnejšiemu riešeniu, ktorým chce tento problém vyriešiť raz a navždy - zvýšením poplatku pre nepetržalské deti na 300 eur mesačne.

„Predpokladáme, že väčšina rodičov týchto detí nebude chcieť platiť takúto sumu a preto sa nám uvoľnia kapacity pre petržalské deti,“ vysvetľuje Hrčka.

Pravidlá prijímania detí do materských škôl budú jasné: petržalské deti budú zvýhodnené, ostatné si budú musieť priplatiť.

Týmto krokom chce zvýhodniť Petržalčanov a docieliť, aby bolo do škôlky prijaté každé petržalské dieťa.

Petržalská samospráva chce zároveň predísť podozreniam, že k prijímaniu detí dochádzalo netransparentne.

„Chcem, aby bolo jasné, že byť Petržalčanom sa oplatí a že dokážeme v našich škôlkach umiestniť každé petržalské dieťa, ktorého rodičia o to prejavia záujem,“ dodal Hrčka.

(red)

Foto: archív Br. kuriér

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Marek | 22. 5. 2019, 09:22

Toto je najlepšie riešenie aké mohol pán Hrčka navrhnúť. Týmto rozhodnutím sa z časti vyrieši aj parkovacia politika. Takže viac takýchto skvelích nápadov.

ODPOVEDAŤ Tmarko | 20. 5. 2019, 19:32

Naájdite nahé Ženy vo vašom suuseedstve tu zadajtee na-: nome.ga/nahe

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter