Aktuálne dianie 21. jún 2022

J. Droba: Prvé volebné obdobie som bol zveľaďovateľ, v druhom chcem byť tvorca


Kým prvé volebné obdobie sa vnímal najmä ako "údržbár a zveľaďovateľ", v tom druhom má ambíciu byť vizionárom a tvorcom.

Opätovne kandidujúci predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba to uviedol pri prezentácii odpočtu končiaceho sa päťročného mandátu.

Známy je zatiaľ len jeden protikandidát

Pri opätovnom uchádzaní sa o mandát predsedu bratislavského vyššieho územného celku má Droba záujem opäť si stanoviť konkrétne a merateľné ciele. Nad tým, že je zatiaľ známy iba jeden jeho protikandidát, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič, nešpekuluje. "Predpokladám, že budú i ďalší, no i dvaja sú súťaž. Horšie by bolo, keby nebol ani jeden," skonštatoval.

Droba so svojím manažmentom prezentoval v pondelok odpočet plnenia programového vyhlásenia kraja. Zo 113 úloh, ktoré si vedenie kraja s poslancami stanovilo na začiatku volebného obdobia, hlási  predseda BSK úplné alebo aspoň čiastočné splnenie 70 cieľov.

"Na začiatku volebného obdobia sme si spolu s poslancami dali 113 úloh, a to vrátane veľkých investičných projektov. Som rád, že 70 z nich môžeme odškrtnúť ako splnených alebo čiastočne splnených,"  priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Dodal, že ďalších 19 cieľov kraj realizuje, päť je v príprave, štyri sa nepodarilo splniť.
 

BSK považuje za zásadný úspech školstvo

Za jeden z najväčších úspechov označil Droba modernizáciu stredného školstva. "Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu," poznamenal.
V oblasti dopravy zvýraznil úplne novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou, i reálny začiatok výstavby obchvatu Chorvátskeho a Slovenského Grobu, rovnako tak nový cyklomost cez rieku Morava.
 

V prípade zdravotníctva Droba pripomenul spracovanie dokumentu Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026. Cení si, že kraj udržal pohotovostnú službu v Malackách i rozvoj Polikliniky Karlova Ves.
 "Kľúčovou témou v sociálnej oblasti pre kraj je proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb," nadviazal.

V odpočte zrealizovaných úloh v kultúre Droba spomenul viacero rekonštrukcií kultúrnych inštitúcií a historických objektov, vrátane synagógy v Senci.
Splneným cieľom, ktorý charakterizuje BSK v environmentálnych činnostiach, je budovanie siete environmentálno-vzdelávacích centier. "Spracovali sme i dôležité strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrenia na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré sa implementujú do územného plánovania BSK," skonštatoval predseda BSK.

Čo sa nepodarilo?

Priznal, že jeho vedeniu sa zatiaľ nepodarilo eliminovať alebo obmedziť tranzitnú kamiónovú dopravu či zriadiť záchytku. Medzi nesplnenými úlohami je aj zmena systému a kritériá financovania samosprávnych krajov zo štátneho rozpočtu a vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní. Droba upozornil, že realizácia takýchto plánov je podmienená zmenou legislatívy.

"Bude to chcieť spoločné úsilie všetkých predstaviteľov krajov i podporu vlády. Ale myslím si, že budeme vedieť nájsť spôsob, ako súčasné zdeformované nastavenie financovania samosprávy napraviť," uviedol.

Priznáva, že naplnenie tohto cieľa môže dostať reálne kontúry až po ďalších parlamentných voľbách. "Teraz máme v podstate 20 mesiacov do parlamentných volieb, v tomto období nemožno čakať realizáciu revolučných zmien. Zároveň nám tento čas dáva možnosť si dobre veci pripraviť, aby sme po kreovaní nového kabinetu mohli silným hlasom žiadať o dialóg," dodal.

TASR, foto: BSK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter