Aktuálne dianie 17. júl 2018

Hlavné mesto začalo s orezávaním stromov v štyroch mestských častiach


Hlavné mesto spustilo pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Informuje o tom v tlačovej správe.

Začalo sa s orezmi pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov. Projekt  bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác.

Podľa primátora Iva Nesrovnala bude ošetrených viac ako 2 500 drevín v priebehu dvoch mesiacov, čím podľa neho mesto prispeje k bezpečnosti a estetizácii hlavného mesta.

Orezy sa vykonávajú vysokozdvižnými plošinami a stromolezcami. V prvej fáze projektu sa zabezpečí komplexná starostlivosť v Petržalke a Starom Meste, v druhej časti to bude Ružinov a Nové Mesto.

Magistrát chce v čo najkratšom čase ošetriť čo najviac drevín. Po týchto úkonoch bude podľa mesta v týchto lokalitách potrebné vykonávať údržbu drevín len príležitostne, prípadne pri kalamitných situáciách a haváriách.

Ďalší predpokladaný orez stromov v daných lokalitách odhaduje mesto po 5 rokoch.

Kritériami na výber lokalít v Starom Meste, Novom Meste, Ružinove a Petržalke boli množstvo evidovaných podnetov a sťažností obyvateľov na danom území, rozloha a odhadovaný počet drevín, spojitosť plôch vo vlastníctve a v priamej správe hlavného mesta na stabilizovanom území s  prevládajúcou funkciou bývania hromadnej bytovej výstavby.

„Po vyhodnotení pilotného projektu komplexnej starostlivosti o dreviny budú navrhnuté nové lokality v ďalších mestských častiach Bratislavy. V prípade tohto projektu ide o iniciatívu mesta s cieľom vypracovať do budúcna koncepciu a harmonogram starostlivosti o dreviny na celom území Bratislavy,“ uvádza v tlačovej správe magistrát.

Ako ďalej informmuje, systém komplexnej starostlivosti o dreviny zahŕňa komplexné opatrenia pre všetky dreviny vo vybraných územiach. Ide o zdravotný orez drevín, bezpečnostný orez, redukčný orez, odstránenie suchých drevín a odstránenie inváznych drevín.

(red, hmb)

Foto: HMB

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter