Aktuálne dianie 6. september 2023

Ešte je čas na zakúpenie abonentky na 75. koncertnú sezónu Slovenskej filharmónie


Do štvrtka 21. septembra si môžu v rámci prednostného predaja zakúpiť abonentku na koncerty Slovenskej filharmónie všetci, ktorí ju mali aj v minulej koncertnej sezóne.

V novom predajnom a rezervačnom systéme Colosseum sa už dajú zakúpiť aj vstupenky na septembrové mimoriadne koncerty a Bratislavské hudobné slávnosti.

Od pondelka 25. septembra do 6. októbra 2023 si finančne zvýhodnenú ABONENTKU môžu zakúpiť  noví záujemcovia, ktorí chcú navštevovať koncerty pravidelne.

Pripravené koncerty sú tematicky zoradené v jednotlivých cykloch v celosezónnom bulletine, ktorý je k dispozícii v Pokladnici SF. Predaj vstupeniek na jednotlivé koncerty 75. sezóny sa začne 9. októbra 2023. Pokladnica SF bude otvorená vo všetky pracovné dni od 12.00-18.00 a vždy hodinu pred koncertom.

Už 58. ročník Bratislavských hudobných slávností odštartuje 22. 9. 2023 a Otváracie koncerty jubilejnej 75. sezóny Slovenskej filharmónie sú na pláne 19. a 20. 10. 2023.

Vo štvrtok 7. septembra sa v Slovenskej filharmónii uskutoční prvý mimoriadny symfonický koncert orchestra Slovenská filharmónia so šéfdirigentom Danielom Raiskinom. Koná sa v spolupráci s Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike a  pripomenieme si na ňom viac ako sto rokov trvania slovensko-japonských diplomatických vzťahov. Záštitu nad koncertom prevzala ministerka kultúry SR Silvia Hroncová. Sólistom večera bude japonský husľový virtuóz Daishin Kashimoto, koncertný majster Berlínskych filharmonikov. Koncert sa začne o 19.00.

V interpretácii Daishina Kashimota zaznie v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie Mozartov Koncert pre husle a orchester č. 5 A dur, KV 219, ktorý má prívlastok „Turecký“. Je posledným z piatich koncertov pre tento nástroj, ktoré Mozart skomponoval v Salzburgu. Prvý v roku 1773 a zvyšné štyri počas roka 1775. Program štvrtkového večera  otvorí dielo And Birds Are Still... pre sláčikový orchester, op. 72 súčasného japonského skladateľa Takashiho Yoshimatsu, rodáka z Tokia. Program doplnia Variácie na Haydnovu tému, op. 56a Johannesa Brahmsa, v premiére uvedené Viedenskou filharmóniou v roku 1873 pod taktovkou skladateľa a  Symfonické minúty, op. 36 Ernő von Dohnányiho, bratislavského rodáka, ktorého v skladateľskej kariére podporil  práve Johannes Brahms. Ernő von Dohnányi (1877 – 1960), rodák z Klariskej ulice v Bratislave  bol  jedným  z najvýznamnejších klaviristov, vynikajúcim  dirigentom, skladateľom a pedagógom kompozície i klavíra.

Päťčasťové,  14-minútové dielo Symfonické minúty, op. 36 skomponoval v roku 1933. Dobový kritik Aladár Tóth charakterizoval Dohnányiho skladbu slovami: „… Týchto päť bagatel – to je samá harmónia, krásne tvary a ľahkosť, aj tam, kde hudba vystrája a vrtoší sa, je samý spev; duchaplnosť a oduševnenie – teda divertimento, ktoré nielen zaujme ducha, ale zároveň osvieži dušu. Očaruje a oslobodzuje.“ Symfonické minúty, op. 36, vznikli v roku 1933 pri príležitosti 80. výročia založenia Orchestra Filharmonickej spoločnosti.

V piatok 8. septembra sa uskutoční v Stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie už po dvanástykrát Koncert bez bariér Slovenského komorného orchestra s umeleckým vedúcim Ewaldom Danelom.

Komorný orchester pokračuje aj tento rok v svojej dlhoročnej tradícii hudobných podvečerov, ktoré sú  prednostne organizované pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov, ktorí prichádzajú na naše koncerty počas celej sezóny.

Program tohtoročného Koncertu bez bariér je zložený z diel barokových majstrov - Johanna Pachelbela, Antonia Vivaldiho, Johanna Sebastiana Bacha. Na záver zaznejú nezabudnuteľné piesne Jaroslava Ježka. 

V Stĺpovej sieni SF bude pre návštevníkov koncertu k dispozícii aj elektronický rozprávajúci a dotykový rám, ktorý sme uviedli do života na minuloročnom Koncerte bez bariér. Počas koncertnej sezóny je umiestnený  v priestoroch vstupného foyeru a vyskúšať si ho môže každý návštevník. Pre Slovenskú filharmóniu je navrhnutý na mieru.  Hapticko – zvuková pomôcka vedie ruky návštevníka reliéfnou kópiou budovy Reduta. Návštevník môže dominantu mesta vnímať hmatom, sluchom aj zrakom. Rozprávajúci dotykový rám je dielom PhDr. Ildikó Gúzikovej a Ing. Vladimíra Maroša. Touto cestou sa nám už rok darí sprístupniť všetkým komplexný zážitok z návštevy bratislavskej Reduty, kultúrnej erbovej inštitúcie aj našim zdravotne znevýhodneným návštevníkom.

Bezbariérový vstup do koncertnej siene je zabezpečený zo služobného vchodu SF – Medená ul. č. 3.

V nedeľu 10. septembra o 17.00 sa na novozrekonštruovanom Námestí slobody uskutoční open air koncert orchestra Slovenská filharmónia pod taktovkou šéfdirigenta Daniela Raiskina,  Záverečný koncert Bratislavského kultúrneho leta.

BKIS a SF uvádzajú koncert, ktorý je darom Slovenskej filharmónie mestu Bratislava pri príležitosti 30. výročia vzniku SR a Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Zároveň je ochutnávkou nadchádzajúcej 75. koncertnej sezóny. Zaznie hudba slovenských, českých, rakúskych, talianskych, francúzskych a amerických skladateľov. Program rámcuje myšlienka kultúry ako jednotiaceho, a predsa jedinečného prvku jednotlivých národov Európy i celého sveta.

Vstup na koncert je voľný.

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie presúva do Koncertnej siene SF.

 

(bak)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter