Aktuálne dianie 29. júl 2019

DPB sa v súvislosti s neochotou zaslať nám zoznam vedúcich pracovníkov odvoláva na GDPR


(Bratislavský kuriér, rl) - V súvislosti s našou žiadosťou, aby nám bratislavský mestský dopravca zaslal menný zoznam vedúcich funkcionárov podniku, sme od DPB dostali odpoveď, ktorá nás prekvapila. Uvádzame ju v plnom znení.

 „DPB, a.s. má záujem na zvyšovaní otvorenosti, transparentnosti podniku. Na druhej strane je našim záujmom a aj povinnosťou vyvarovať sa protiprávnemu zásahu do práva našich zamestnancov na ochranu osobných údajov,

 čoho následkom by mohlo byť prípadné správne konanie zo strany Úradu na ochranu osobných údajov smerujúce k uloženiu pokuty za porušenie GDPR. V každom prípade hľadáme však spôsob ako nájsť balans medzi našim záujmom o transparentnosť a zákonnými prekážkami“.

 Úradu na ochranu osobných údajov sme preto zaslali mail, v ktorom ho žiadame o stanovisko k reakcii DPB. Radi by sme vedeli, či ide o adekvátnu odpoveď. Dopravný podnik totiž nie je súkromná spoločnosť a je financovaný aj z peňazí daňových poplatníkov.

Ide o mestský podnik Hlavného mesta SR Bratislavy. Verejnosť má právo vedieť, kto ho riadi. Od podniku nežiadame nič iné, iba meno a priezvisko a vedúcu funkciu, ktorú daný človek v podniku zastáva. Nechceme žiadne osobné údaje.  

Odpoveď DPB, a.s, preto považujeme za neadekvátnu a neprijateľnú.

Magistrát hlavného mesta reagoval, že im nie je nám známy žiaden, ani právny dôvod, pre ktorý by DPB nemohol sprístupniť menný zoznam vedúcich zamestnancov.

 K požiadavke o zaslanie menného zoznamu vedúcich pracovníkov DPB nás inšpirovala aj situácia, ktorá vznikla po „odhalení“, kto pracoval vo funkcii  šéfky ekonomického úseku. Ako je už dávnejšie známe, Kataríne Janošťákovej zrušili vo štvrtok 27. júna poverenie na dočasné riadenie tohto úseku Dopravného podniku Bratislava (DPB). Potvrdil to nedávno primátor Bratislavy Matúš Vallo i samotný podnik po medializovaných informáciách. Podľa nich je Katarína Janošťáková od roku 2010 spoločníkom i konateľom vo firme Mirabella s talianskym podnikateľom Antoninom Vadalom a v roku 2017 mala ako hlavná účtovníčka zodpovedať za kontrolu a schvaľovanie faktúr za "predražené náhradné diely". K. Janošťákovú na dočasné riadenie ekonomického úseku poverilo dočasné vedenie DPB, ktoré navrhol primátor Matúš Vallo a schválilo ho mestské zastupiteľstvo.

 (rl)

Ilustr. foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter