Aktuálne dianie 11. marec 2020

Dopravný podnik Bratislava zavádza dodatočné preventívne opatrenia pre spomalenie šírenia koronavírusu


Počnúc štvrtkom 12. marca pristupuje Dopravný podnik Bratislava, a. s. (DPB) k obmedzeniu nástupu a výstupu prednými dverami autobusov a trolejbusov.

Vzhľadom na uzatvorené kabíny električiek nie je pri nich tento krok potrebný. Informuje o tom DPB.

Ako ďalej mestský dopravca uvádza, v nadväznosti na predchádzajúce podniknuté opatrenia v súvislosti s obmedzením šírenia koronavírusu pristupuje k ďalším krokom na ochranu zdravia.

Preventívne opatrenia konzultoval aj s Magistrátom hl. mesta SR Bratislavy.

Napriek tomu, že cestujúci a vodiči spravidla neprichádzajú do priameho styku, nechce DPB podceniť účinok prevencie a aj touto cestou prosí cestujúcich o pochopenie nového opatrenia, ktoré je v platnosti do odvolania, konštatuje podnik.

„Predné dvere autobusov a trolejbusov i priestor pri predných dverách budú výrazne označené.

Vodiči budú upozornení na zvýšenú trpezlivosť pri nástupe a výstupe cestujúcich a taktiež na asistenciu nevidiacim a znevýhodneným spoluobčanom, ktorí spravidla nastupujú práve prvými dverami, resp. asistenčné psy sú na prvé dvere priamo trénované.

Tým bude nástup prvými dverami naďalej umožnený,“ uviedol mestský dopravca.

Vyhradenie priestoru pri predných dverách bude podľa DPB taktiež viditeľne označené reflexnou páskou medzi držadlami a oznamom. Komunikácia na vozidlách je pripravená dvojjazyčne v slovenskom a anglickom jazyku a je dostatočne výrazná a kontrastná.

V rámci prevencie zároveň DPB začal pri nástupe do služby merať telesnú teplotu vodičov MHD prostredníctvom bezkontaktných teplomerov.

V prípade, ak by zamestnanec prišiel do práce so zvýšenou telesnou teplotou, nebude mu umožnené nastúpiť do služby.

 DPB taktiež naďalej pokračuje vo vysokom stupni každodennej dezinfekcie vozidiel a od všetkých zamestnancov požaduje vyplnenie formulára o ich zahraničných cestách v minulých týždňoch.

V prípade kladných odpovedí na vycestovanie s nimi situáciu bude riešiť Odbor bezpečnosti a krízového riadenia DPB, a. s.

V neposlednom rade začal Dopravný podnik zobrazovať informácie o preventívnych krokoch, ktoré môže urobiť každý z nás v bežnom živote, na obrazovkách vo svojich vozidlách.

(red)

Foto: DPB a.s.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter